Verwijzen

Voor het verwijzen naar een medisch specialist maken wij gebruik van Zorgdomein. Alle verwijzers in Friesland en de Noordoostpolder maken hiervan gebruik. Met het gebruik van Zorgdomein is de overdracht van de patiënt naar de tweede lijn kwalitatief goed geregeld. Essentiële gegevens van de patiënt welke in het huisartsensysteem zijn opgenomen, worden automatisch overgedragen aan de medisch specialist. Binnen het Antonius Ziekenhuis worden deze gegevens direct gekoppeld aan het dossier van de patiënt in het ziekenhuis. De kans op fouten is hierdoor minimaal geworden.

Wachttijden

De wachttijden voor de diverse specialismen zijn direct gekoppeld aan een Zorgdomein verwijzing. Na het kiezen van het specialisme waarnaar u wilt verwijzen en de verwijsreden, ziet u direct hoe lang hiervoor de wachttijd is. Als u als verwijzer vindt dat de wachttijd te lang is, kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek om te overleggen of de wachttijd bekort kan worden.

Spoedverwijzingen

Spoedverwijzingen kunnen te allen tijde direct gedaan worden. Hiervoor neemt u telefonisch contact op met de betreffende specialist en stuurt u de patiënt in. Een Zorgdomein verwijzing welke onder spoed is verzonden, komt altijd zowel op de polikliniek als op de spoedeisende hulp aan. De ontvangende SEH-arts is hiermee altijd goed geïnformeerd over de klachten en de hulpvraag van de patiënt.

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps