Spinnaker - nascholingen

Doel van de Spinnaker is afspraken te maken tussen 1e en 2e lijn waar de patiënt beter van wordt en die de samenwerking bevorderen.

Via de Spinnakerbijeenkomsten worden de werkafspraken gepresenteerd aan de huisartsen uit het verzorgingsgebied van de Antonius Zorggroep. Bedoeling is dat elke toetsgroep op deze wijze drie werkafspraken per jaar gepresenteerd krijgt.

Een van de huisartsdeelnemers is aanspreekpersoon van de groep. De werkafspraak wordt gepresenteerd door een huisarts en een specialist van de werkgroep die de werkafspraak heeft samengesteld. De huisarts is de gespreksleider.

Secretariële ondersteuning geschiedt door Suzette Hollander. Afspraken voor de Spinnaker presentaties kunnen via haar ingepland worden (tel.: 06-13 37 53 37).

Onderwerpen

De volgende onderwerpen kunnen ingepland worden:

 • kinderen met astma
 • atriumfibrilleren
 • spoedzorg in oogheelkunde
 • bekkenbodemproblematiek: urine-incontinentie en prolaps
 • premaligne en niet-melanocytaire huidkanker
 • non-motore klachten bij de ziekte van Parkinson
 • antistollingszorg
 • echografie
 • chronische buik- en bekkenpijn
 • hartfalen
 • de overgang

Accreditering

De Spinnakerbijeenkomst kan voor de accreditering als een toetsgroepactiviteit gezien worden. Na opname in het jaarplan kan op de gebruikelijke wijze accreditatie worden verkregen voor 2 uur per bijeenkomst.

Financiering

De kosten worden gedragen door de Catamarancommissie middels de jaarlijkse bijdrage die van huisartsen en specialisten wordt ontvangen. Voor de ondersteuning zorgt Antonius.

Locatie, planning

De deelnemende toetsgroep bepaalt in overleg met het secretariaat het tijdstip, de locatie en de catering en draagt de kosten hiervan.

Materiaal

Per werkafspraak wordt door de projectorganisatie in samenspraak met de huisartsen en specialisten uit de werkgroep een digitale map samengesteld, waarin alle betreffende informatie wordt opgeslagen. Hierin is ook te vinden het evaluatieformulier en de presentielijst voor de betreffende bijeenkomst.

Evaluatie

De deelnemers wordt aan het eind van iedere bijeenkomst gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Daarop worden 2 of meer leerpunten genoemd. Deze kunnen door de EKC-er verwerkt worden in het verslag. De evaluatieformulieren leveren input om de werkafspraken en de nascholingen voortdurend aan te passen.

Meedoen?

Ben je gemotiveerd om bij te dragen in een werkgroep of heb je een onderwerp waar je graag een werkafspraak voor wilt maken, geef dit dan door aan Suzette Hollander.

Secretariaat:

Suzette Hollander
06-13 37 53 37
spinnaker@mijnantonius.nl

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps