Coronavirus

Let op! Heeft u koorts of een koortsig gevoel met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)?
Kom dan NIET naar het ziekenhuis voor een afspraak en/of bezoek.

Lees meer

Medicatieoverdracht

De landelijke richtlijn

Overdracht van medicatiegegevens in de keten is van kracht per 1 januari 2011. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van fouten bij overdracht van medicatiegegevens en het vergroten van de patiëntveiligheid doordat zorgprofessionals elkaar op tijd en goed informeren. Tussen alle zorgverleners moet medicatieoverdracht plaatsvinden. Dat wil zeggen dat overal waar de patiënt komt – in het ziekenhuis, in de apotheek, bij de tandarts, de thuiszorg of de diabetesverpleegkundige – de actuele medicatiegegevens bekend zijn.

Het volgen van de richtlijn

De Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) ziet erop toe dat zorgverleners de richtlijn in de praktijk volgen. In 2011 is sprake van een groeimodel, waarbij gewerkt wordt aan verdere invulling van randvoorwaarden en waarbij vooral van belang is dat alle zorgverleners van aangesloten beroepsgroepen, brancheorganisaties en kennisinstellingen concrete inspanningen laten zien om naleving van de richtlijn te realiseren. Daarbij geldt een gefaseerde aanpak: uitvoeren wat reeds mogelijk is en toewerken naar realisatie van de andere onderdelen in de richtlijn. Van zorgverleners wordt verwacht dat zij met ingang van 1 januari 2011 de richtlijn toepassen in hun dagelijkse praktijk binnen de huidige mogelijkheden en dat zij over een plan van aanpak beschikken om geleidelijk toe te groeien naar volledige implementatie in 2011.

Medicatieoverdracht binnen de Antonius Zorggroep

Thuiszorg Zuidwest Friesland, huisartsen, apothekers, het Antonius Ziekenhuis en GGZ Friesland hebben de handschoen opgepakt en hard gewerkt aan de verbetering van de medicatieoverdracht in hun regio. Dit door het ontwikkelen van een aantal protocollen voor verschillende overdrachtssituaties. Een regioadviseur van ROS Friesland heeft dit proces ondersteund. Deze protocollen werden gepresenteerd tijdens een druk bezochte klinische middag op 17 mei 2011 in het Antonius Ziekenhuis. In een aantal boeiende presentaties werd ingegaan op het belang van de medicatieveiligheid, de medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland en de (on)mogelijkheden van ICT daarbij.

Implementatie

Na de presentatie is gestart met de implementatie van deze protocollen in de regio Zuidwest Friesland en is kennis daarover gedeeld met belanghebbenden in de gehele provincie.

Protocollen

U treft de door de projectgroep ontwikkelde protocollen en de presentaties van de klinische middag aan onder 'Protocollen'.

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps