Toegangstijden

Wachttijden

Hieronder staan de wachttijden op basis van de afgelopen 3 maanden. De wachttijden kunnen veranderen vanwege het soort ingreep en hoeveel spoed dit heeft.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Voor verdere specifieke informatie kunt u contact opnemen met de afdeling planning,
Bel: 0515 - 48 82 10.

Aan onderstaande tijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatste update: 09-10-2018

Cardiologie Wachttijd    
Treeknorm
Hart-catheterisatie 2 7
     
Chirurgie Wachttijd Treeknorm
Operatieve verwijdering borstkanker 3 7
Operatieve verwijdering carpaal tunnel syndroom 3 7
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 3 7
Galblaasverwijdering 5 7
Operatieve behandeling liesbreuk 8 7
Chirurgische behandeling spataderen 6 7
     
Dermatologie Wachttijd Treeknorm
Behandeling spataderen 6 7
     
Gynaecologie Wachttijd Treeknorm
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingrepen 5 7
Baarmoeder verwijdering 5 7
Operatieve behandeling stressincontinentie 9 7
Sterilisatie vrouw 4 7
     
KNO Wachttijd Treeknorm
Operatieve behandeling van afwijking neustussenschot 12 7
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 12 7
Tonsillectomie en/of adenotomie 10 7
     
Neurochirurgie Wachttijd Treeknorm
Hernia 7 7
     
Oogheelkunde Wachttijd Treeknorm
Staaroperatie 5 7
     
Orthopedie Wachttijd Treeknorm
Totale heupvervanging 12 7
Kijkoperatie knie 3 7
Totale knie vervanging 12 7
     
Urologie Wachttijd Treeknorm
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom 7 7
Sterilisatie man 3 7
Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom 6 7

 

Veelgestelde vragen
Kan ik gebruik maken van Wi-Fi in het ziekenhuis?
Heb ik altijd een verwijzing nodig van mijn huisarts?
Mag ik roken in het ziekenhuis?
Ik wil graag mijn medisch dossier opvragen. Waar kan ik terecht?
Wat zijn de wachttijden en de toegangstijden van het ziekenhuis?
Ik ben slecht ter been. Kan ik voor de deur parkeren?
Kan ik in het ziekenhuis geld pinnen?
Is het mogelijk om 's avonds een afspraak te maken op de poli?
Mag ik mijn huisdier meenemen naar het ziekenhuis?
Is het mogelijk 's avonds een afspraak te maken bij Radiologie?
Toon alle vragen
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00