Belangrijke informatie over uw bezoek aan het ziekenhuis

Heeft u klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus (COVID-19) (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts)? Kom dan NIET naar het ziekenhuis voor een afspraak en/of bezoek. 

We vragen u alleen, dus zonder begeleider te komen naar uw afspraak in het ziekenhuis. Als een begeleider noodzakelijk is, neemt u van tevoren contact op met de afdeling/polikliniek waar u de afspraak hebt.

Lees meer

Wachttijden

I.v.m. de impact van het coronavirus hebben sommige ingrepen een langere wachttijd. 

Daardoor kunnen wij nu niet een correct overzicht tonen van onze wachttijden.

Onderstaande tijden kunnen dus afwijken.

 

Hieronder staan de wachttijden op basis van de afgelopen 3 maanden. De wachttijden kunnen veranderen vanwege het soort ingreep en hoeveel spoed dit heeft.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 kalenderweken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 kalenderweken.

Voor verdere specifieke informatie kunt u contact opnemen met de afdeling planning,
Bel: 0515 - 48 82 10.

Aan onderstaande tijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatste update: 21-10-2020

Cardiologie Wachttijd    
Treeknorm

Hartkatheterisatie

2 7
     
Chirurgie Wachttijd Treeknorm
Operatieve verwijdering borstkanker 3 7
Operatieve verwijdering carpaal tunnel syndroom 3 7
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 3 7
Galblaasverwijdering 6 7
Operatieve behandeling liesbreuk 12 7
Chirurgische behandeling spataderen 8 7
     
Dermatologie Wachttijd Treeknorm
Behandeling spataderen 8 7
     
Gynaecologie Wachttijd Treeknorm
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingrepen 6 7
Baarmoederverwijdering 6 7
Operatieve behandeling stressincontinentie 6 7
Sterilisatie vrouw 6 7
     
KNO Wachttijd Treeknorm
Operatieve behandeling van afwijking neustussenschot 10 7
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 6 7
Tonsillectomie en/of adenotomie 6 7
     
Neurochirurgie Wachttijd Treeknorm
Hernia 6 7
     
Oogheelkunde Wachttijd Treeknorm
Staaroperatie 4 7
     
Orthopedie (wachttijd kan sterk verschillen per specialist) Wachttijd Treeknorm
Totale heupvervanging 18 7
Kijkoperatie knie 18 7
Totale knievervanging 18 7
     
Urologie Wachttijd Treeknorm
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom 5 7
Sterilisatie man 5 7
Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom 5 7

 

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps