Wachttijden

Op dit moment hebben we te maken met lange wachttijden voor bepaalde ingrepen.

 

Hieronder staan de wachttijden op basis van de afgelopen 3 maanden. De wachttijden kunnen veranderen vanwege het soort ingreep en hoeveel spoed dit heeft.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 kalenderweken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 kalenderweken.

 

Voor verdere specifieke informatie kunt u contact opnemen met de afdeling planning,
Bel: 0515 - 48 82 10. En kies het specialisme waarvoor u de wachttijd wilt weten.

Aan onderstaande tijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatste update: 02-3-2023

Cardiologie Wachttijd    
Treeknorm

Hartkatheterisatie

2 7
     
Chirurgie Wachttijd Treeknorm
Operatieve verwijdering borstkanker 3 7
Operatieve verwijdering carpaal tunnel syndroom 6 7
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 3 7
Galblaasverwijdering 6 7
Operatieve behandeling liesbreuk 6 7
Chirurgische behandeling spataderen 6 7
     
Dermatologie Wachttijd Treeknorm
Behandeling spataderen 6 7
     
Gynaecologie Wachttijd Treeknorm
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingrepen 7 7
Baarmoederverwijdering 7 7
Operatieve behandeling stressincontinentie 7 7
Sterilisatie vrouw 6 7
     
KNO Wachttijd Treeknorm
Operatieve behandeling van afwijking neustussenschot 7 7
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 3 7
Tonsillectomie en/of adenotomie 3 7
     
Neurochirurgie Wachttijd Treeknorm
Hernia 7 7
     
Oogheelkunde Wachttijd Treeknorm
Staaroperatie 7 7
     
Orthopedie (wachttijd kan sterk verschillen per specialist) Wachttijd Treeknorm
Totale heupvervanging 17 7
Kijkoperatie knie 6 7
Totale knievervanging 17 7
     
Urologie Wachttijd Treeknorm
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom 5 7
Sterilisatie man 5 7
Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom 5 7

 

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps