Wachttijden

Hieronder staan de wachttijden op basis van de afgelopen 3 maanden. De wachttijden kunnen veranderen vanwege het soort ingreep en hoeveel spoed dit heeft.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Voor verdere specifieke informatie kunt u contact opnemen met de afdeling planning,
Bel: 0515 - 48 82 10.

Aan onderstaande tijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatste update: 17-9-2019

Cardiologie Wachttijd    
Treeknorm

Hartkatheterisatie

2 7
     
Chirurgie Wachttijd Treeknorm
Operatieve verwijdering borstkanker 3 7
Operatieve verwijdering carpaal tunnel syndroom 4 7
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 3 7
Galblaasverwijdering 4 7
Operatieve behandeling liesbreuk 5 7
Chirurgische behandeling spataderen 5 7
     
Dermatologie Wachttijd Treeknorm
Behandeling spataderen 5 7
     
Gynaecologie Wachttijd Treeknorm
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingrepen 6 7
Baarmoederverwijdering 6 7
Operatieve behandeling stressincontinentie 6 7
Sterilisatie vrouw 6 7
     
KNO Wachttijd Treeknorm
Operatieve behandeling van afwijking neustussenschot 7 7
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 6 7
Tonsillectomie en/of adenotomie 6 7
     
Neurochirurgie Wachttijd Treeknorm
Hernia 9 7
     
Oogheelkunde Wachttijd Treeknorm
Staaroperatie 3 7
     
Orthopedie (wachttijd kan sterk verschillen per specialist) Wachttijd Treeknorm
Totale heupvervanging 9 7
Kijkoperatie knie 4 7
Totale knievervanging 16 7
     
Urologie Wachttijd Treeknorm
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom 2 7
Sterilisatie man 4 7
Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom 2 7

 

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps