Wachttijden

Hieronder staan de wachttijden op basis van de afgelopen 3 maanden. De wachttijden kunnen veranderen vanwege het soort ingreep en hoeveel spoed dit heeft.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en  vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 kalenderweken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 kalenderweken.

 

Op het moment hebben we voor bepaalde ingrepen een langere wachttijd dan normaal. 

Dit zijn vaak ingrepen waar door de specialist geen urgentie op is afgegeven.

 

Voor verdere specifieke informatie kunt u contact opnemen met de afdeling planning,
Bel: 0515 - 48 82 10. En kies het specialisme waarvoor u de wachttijd wilt weten.

 

Aan onderstaande tijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatste update: 09-07-2024

Cardiologie Wachttijd    
Treeknorm

Hartkatheterisatie

3 7
     
Chirurgie Wachttijd Treeknorm
Operatieve verwijdering borstkanker 3 7
Operatieve verwijdering carpaal tunnel syndroom 5 7
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 3 7
Galblaasverwijdering 8 7
Operatieve behandeling liesbreuk 14 7
Chirurgische behandeling spataderen 6 7
     
Dermatologie Wachttijd Treeknorm
Behandeling spataderen 6 7
     
Gynaecologie Wachttijd Treeknorm
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingrepen 14 7
Baarmoederverwijdering 14 7
Operatieve behandeling stressincontinentie 14 7
Sterilisatie vrouw 6 7
     
Kaakchirurgie Wachttijd Treeknorm
Extractie gebitselement 12 7
     
KNO Wachttijd Treeknorm
Operatieve behandeling van afwijking neustussenschot 8 7
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 10 7
Tonsillectomie en/of adenotomie 15 7
     
Neurochirurgie Wachttijd Treeknorm
Hernia 10 7
     
Oogheelkunde Wachttijd Treeknorm
Staaroperatie 12 7
     
Orthopedie (wachttijd kan sterk verschillen per specialist) Wachttijd Treeknorm
Totale heupvervanging 10 7
Kijkoperatie knie 6 7
Totale knievervanging 15 7
     
Urologie Wachttijd Treeknorm
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom 5 7
Sterilisatie man 5 7

Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom

1 7

Besnijdenis

5 7

 

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps