Medicatieveiligheid voorop in de Apotheek service Punt & Spoedapotheek

Informatie over medicijnen goed uitwisselen is belangrijk voor uw medicatieveiligheid. De Spoedapotheek Sneek controleert of u een nieuw geneesmiddel veilig kunt nemen samen met middelen die u al gebruikt. Ook beoordelen we of het gebruik van het geneesmiddel geen probleem veroorzaakt. Bijvoorbeeld bij aandoeningen, ziekten of allergieën. De meest veilige manier om dit te controleren is via het dossier van uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts; de bronapotheek.

Elektronische uitwisseling met uw apotheek

Spoedapotheek Sneek zal, na uw toestemming, zoveel mogelijk belangrijke informatie opvragen bij uw bronapotheek. Met deze en uw informatie controleren wij of de voorgeschreven medicijnen geschikt voor u zijn. Wij hebben daarbij een geheimhoudingsplicht en mogen de gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor uw behandeling.

Spoedapotheek Sneek werkt met het LSP. Dit is een landelijk netwerk waarmee op een veilige manier elektronisch medische gegevens worden gedeeld met andere zorgverleners. Dit mag en kan alleen bij een actuele zorgvraag en nadat u daar toestemming voor hebt gegeven.

Via hetzelfde netwerk stuurt de Spoedapotheek Sneek informatie terug naar uw eigen apotheek. Hierdoor blijft uw geneesmiddelendossier altijd compleet en houden we uw medicijngebruik zo goed mogelijk in de gaten.

Toestemming regelen kan via www.ikgeeftoestemming.nl

Geen elektronische uitwisseling met uw apotheek

Als uw apotheek niet bij de LSP-zorginfrastructuur zit, sturen wij achteraf een fax naar uw apotheek. Daarin staat welke geneesmiddelen wij aan u hebben gegeven. Daarom vragen wij altijd welke apotheek uw bronapotheek is. Dit is de apotheek waar u, of de persoon waarvoor u de medicijnen komt halen, normaal gesproken de geneesmiddelen haalt. Uw eigen apotheek controleert achteraf of het geneesmiddel samen gaat met uw andere medicatie.

Als u geen cliënt bent van een van de apotheken in onze regio of niet zeker weet bij welke apotheek u normaal gesproken komt, adviseren wij u dit zelf aan uw eigen apotheek door te geven. Dan kan uw apotheek deze en medicijnen die u later misschien nodig hebt, controleren.

Wat kunt u zelf doen

Het is belangrijk dat een apotheek uw belangrijke gegevens heeft en dat deze gegevens kloppen. Bijvoorbeeld over:

 • Aandoeningen;
 • Allergieën;
 • Zwangerschap;
 • Gebruik van andere geneesmiddelen;
 • Uw adresgegevens.

Als hier iets in verandert, moet u dit doorgeven bij uw eigen apotheek. Als de huisarts u uw medicijnen geeft, kunt u dat zien als uw 'eigen apotheek'. Zo blijft uw geneesmiddelendossier betrouwbaar.

Wij kunnen ons werk alleen goed doen, als u ons alle belangrijke informatie geeft:

 • Geef aan ons door welke medicijnen (ook zelfzorggeneesmiddelen) u nog meer gebruikt, zodat wij u advies kunnen geven.
 • Bent u allergisch voor een geneesmiddel of een bepaalde stof? Laat dit ons altijd weten.
 • Niet alle geneesmiddelen kunnen tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Geef aan ons door als u zwanger bent. Hetzelfde geldt ook wanneer u borstvoeding geeft.

Openingstijden

Apotheek Service Punt

 • Maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur. (van 23:00 uur tot 08:00 uur op afroep)

Spoedapotheek

In spoedgevallen -buiten de openingstijden van uw eigen apotheek- kunt u gebruik maken van de Spoedapotheek Sneek:

 • Maandag t/m vrijdag van 17:00 uur tot 23:00 uur. (van 23:00 uur tot 08:00 uur op afroep)
 • Zaterdag, zondag en feestdagen van 08:00 uur tot 23.00 uur. (van 23:00 - 08:00 uur op afroep)

Apotheker: Mw. A. van Wijk-Klaren

Contactgegevens

Apotheek Service Punt & Spoedapotheek

Mailadres: ASPsneek@mijnantonius.nl

Bolswarderbaan 1

8601 ZK Sneek

Tel: 0515-488568

Fax: 0515-488588

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps