Kosten

Kosten

Voor Verpleging en Verzorging, geregeld vanuit de zorgverzekeringswet, is vanaf 2015 geen eigen bijdrage nodig. Het is basiszorg en blijft daarom, net als huisartsenzorg, buiten het eigen risico.

 

Voor de zorg die u krijgt op basis van een Wmo-beschikking betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag bepaalt, aan de hand van uw inkomensgegevens en het aantal uren hulp, de hoogte van uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u eens per vier weken een rekening. Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u bellen met het CAK, telefoon: 0800 - 19 25.

 

Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is. 

 

Met uw inkomen en vermogen, uw leeftijd en uw huishouden stelt het CAK uw maximale periodebijdrage vast. Per periode van vier weken betaalt u nooit meer dan dit bedrag. Minder kan wel. De hoogte van uw maximale periodebijdrage staat op uw beschikking. Hier kunt u berekenen wat voor u de maximale periodebijdrage is.  

 

 

Voor meer inzicht in andere kosten in de zorg kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling 0515 - 46 11 63 of via e-mail: zorgbemiddeling@antoniuszorggroep.nl.

 

Meer informatie over:

Veelgestelde vragen
Wat is jullie werkgebied?
Kom ik na een operatie in het ziekenhuis in aanmerking voor thuiszorg?
Wanneer kom ik in aanmerking voor thuiszorg?
Hoe kan ik thuiszorg aanvragen?
Wat zijn de kosten voor huishoudelijke hulp?
Wat zijn de kosten voor thuiszorg?
Wat is het verschil tussen thuiszorg en huishoudelijke hulp?
Toon alle vragen
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00