mammapoli
8.4 142 waarderingen

Aanvullende behandelingen

Na een operatie kunt u een aanvullende (adjuvante) behandeling met medicijnen krijgen. Deze behandeling gaat uitzaaiingen tegen die niet op foto’s of bij bloedonderzoek te zien zijn. Het verkleint het risico dat de borstkanker terugkomt in de andere borst of op andere plaatsen in het lichaam.

 

Onderstaand stappenplan beschrijft wat u ongeveer van de behandeling kunt verwachten.

>

Voor de behandeling

Als het risico dat de borstkanker binnen 10 jaar terugkomt groter is dan 25%, krijgt u een adjuvante behandeling. Uw arts bepaalt dit aan de hand van:

 

  • uw leeftijd;
  • eigenschappen van de kanker;
  • uw gezondheid;
  • ziekten in het verleden;
  • uw medicijngebruik;
  • of u in de overgang bent geweest;
  • het beeld onder de microscoop;
  • uitzaaiingen in de okselklieren.
>

De behandelingen

De adjuvante behandeling is volledig op u afgestemd. Hierbij streven we naar een zo groot mogelijk effect en zo weinig mogelijk bijwerkingen.

 

Er zijn diverse adjuvante behandelingen, waar u meestal een combinatie van krijgt.

>

Adjuvante chemotherapie

Dit zijn infuusbehandelingen op de dagbehandeling. De behandeling duurt tussen 18 en 24 weken. Er zijn verschillende soorten chemotherapie. De meeste vrouwen die een adjuvante behandeling krijgen, zijn jonger dan 70 jaar.

 

>

Hormonale therapie

Als de tumor hormoongevoelig is, neemt u 5 jaar dagelijks tabletten. Soms verlengt uw arts de behandelingsduur. Bent u al door de overgang, dan is een hormonale therapie vaak al voldoende.

 

>

Herceptin

Naast adjuvante chemotherapie krijgt u om de 3 weken een infuusbehandeling. De behandeling duurt een jaar en vindt plaats op de dagbehandeling.

>

Volgorde van behandelingen

Als u een combinatie van behandelingen krijgt, begint u altijd met chemotherapie. De hormonale therapie start na afloop, behandeling met Herceptin halverwege de chemotherapie.

 

De adjuvante behandelingen duren vaak lang. Het is belangrijk dat u zich tijdens de behandelingen goed voelt. Uw arts houdt nauwlettend in de gaten of er bijwerkingen zijn en of u daar last van heeft. In dat geval probeert de arts de klachten te verbeteren. Soms is het nodig dat u een andere behandeling krijgt.

>

Follow up

Na de behandeling volgt een periode van nacontroles, de follow-up. De verpleegkundig consulent mammacare en de chirurg voeren deze controles uit op de polikliniek Chirurgie. Lees meer...

KuipersM
M.M. Kuipers Chirurg Aandachtsgebieden

algemene chirurgie; oncologische chirurgie; traumachirurgie; handchirurgie;

Borstkankervereniging Nederland (BVN)  heeft de criteria van de Monitor Borstkankerzorg aangescherpt. Ons ziekenhuis voldoet aan de normen die BVN stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Daarom zijn wij beloond met het roze lintje. Via de Monitor (www.monitorborstkanker.nl) zijn alle gegevens in te zien.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00