Over Psychiatrie

Ieder mens komt in het leven problemen tegen. Soms zijn die problemen zo ingewikkeld, dat het niet meer lukt de problemen zelf op te lossen. Het specialisme psychiatrie kan bij deze problemen hulp bieden op psychisch, sociaal en medisch vlak.

De PAAZ

De Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van het Antonius Ziekenhuis bestaat uit een open klinische afdeling met 20 bedden, waarvan 8 voor ouderen, dagbehandeling, polikliniek (Sneek en Emmeloord), psychiatrische thuisbegeleiding (in samenwerking met teamThuisbegeleiding van Thuiszorg Zuidwest Friesland) en consultatieve- en liaisonpsychiatrie (ziekenhuispsychiatrie).

Folders

Het behandelteam

Ons behandelteam bestaat uit:

 • psychiaters
 • psychologen
 • (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen
 • activiteitentherapeuten
 • creatieve therapeuten
 • verpleegkundige specialist

Folder Consultatief psychiatrisch team 

Voor wie?

De PAAZ richt zich op volwassen en oudere patiënten met de volgende, veel voorkomende psychiatrische aandoeningen:

 • Depressie en bipolaire stemmingsstoornissen (stemmingstabilisatie-polikliniek (“lithium polikliniek”), ECT, POP polikliniek, lichttherapie);
 • Angststoornissen, kortdurende trauma behandeling (EMDR);
 • Aandachtsstoornissen (met/zonder hyperactiviteit) bij volwassenen;
 • Somatoforme stoornissen (w.o. SOLK in samenwerking met medische psychologie);
 • Delieren (consulten delierteam, in samenwerking met geriatrie);
 • Neuropsychiatrie (in samenwerking met neurologie, revalidatie, geriatrieteam);
 • Verslavingen (detoxificatie fase);
 • Niet aangeboren hersenletsel (consulentschap bij Revalidatie Friesland, locatie Beetsterzwaag).

ECT (Elektroconvulsieve therapie)

ECT is een behandelmethode voor voornamelijk ernstige depressies, waarbij de PAAZ een bovenregionale functie vervult. Alle psychiaters van de PAAZ zijn aangesloten bij de Werkgroep ECT Nederland (WEN).

ECT staat voor elektroconvulsieve therapie (ook wel elektroshocktherapie genoemd). ECT is de meest snelle en werkzame behandeling van (ernstige) depressies. De behandeling bestaat uit het opwekken van stuipen (epileptische toeval, ook wel insult genoemd) met elektriciteit. ECT wordt in de psychiatrie vooral toegepast bij mensen met ernstige depressie, maar kan ook bij andere ziektebeelden helpen. Bijvoorbeeld bij acute katatonie, een vrij zeldzame aandoening.

ECT wordt altijd na uitgebreid overleg en instemming bij depressie ingezet wanneer de medicijnen niet goed werken.

Zie voor meer informatie de folder over ECT op de website www.nvvp.net

Bipolaire stoornissen

Op dit moment is de PAAZ van het Antonius Ziekenhuis de enige PAAZ in Nederland die (sinds 2014) aangesloten is bij het kenniscentrum bipolaire stoornissen. Dit is een landelijk, hecht netwerk waarin academische en psychiatrische centra en de patiëntenvereniging samen bouwen aan kwaliteit van de diagnostiek en behandeling. Zo optimaliseren we de zorg voor mensen met een bipolaire stemmingsstoornis. 

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 0515 - 48 80 60 Routebeschrijving

Hoe snel word ik geholpen?

De huidige toegangstijd is Intake: 52 wkn. wachttijd tussen intake en behandeling: 0 wk

Onze openingstijden

Vandaag open 8.30 uur - 16.30 uur

Maandag 8.30 uur - 16.30 uur

Dinsdag 8.30 uur - 16.30 uur

Woensdag 8.30 uur - 16.30 uur

Donderdag 8.30 uur - 16.30 uur

Vrijdag 8.30 uur - 16.30 uur

Alle openingstijden

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps