Antonius in beweging: kijk mee met mooie ontwikkelingen in de ziekenhuis- en thuiszorg in 2023

Allereerst wensen we je een mooi en gezond 2024! In 2023 is er veel werk verzet en is aan ontzettend veel mensen goede zorg geboden. We zijn er trots op dat we in steeds meer situaties zorg thuis kunnen bieden, die eerder alleen in het ziekenhuis mogelijk was. We geloven in zorg op de juiste plek. Dit gaat over muren heen. Passende zorg voor onze cliënt en patiënt is altijd dichtbij, fysiek of online.

Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Dat is de zorg van Antonius. In deze nieuwsbrief nemen we je mee door het jaar 2023, door belangrijke ontwikkelingen uit te lichten. We nemen deze mooie hoogtepunten uit 2023 mee naar het nieuwe jaar. Een gezond 2024 gewenst voor jou en jouw dierbaren!

Sandra Timmermans en Marcel Kuin
Raad van Bestuur Antonius

 

Nieuwbouw en vernieuwbouw operatiecomplex en CSA
Afgelopen jaar heeft de nieuwbouw en vernieuwbouw van ons operatiecomplex (OKC) een vlucht genomen. Inmiddels zijn de nieuwe operatiekamers, de holding, de recovery en de centrale sterilisatieafdeling in gebruik genomen. Op 1 september is de eerste patiënt geopereerd. Binnen twee weken zijn alle nieuwe operatiekamers in gebruik genomen. Op dit moment wordt het oudbouw gedeelte gerenoveerd, en in maart 2024 wordt het gehele bouwproject afgerond. Lees hier meer over de vernieuwbouw.

Zorg thuis van Antonius
In 2023 zijn er, naast onze thuiszorg door de 30 wijkteams en 7 specialistische teams, mooie ontwikkelingen geweest die we hier graag aanstippen.
Transmurale zorgrotonde
Om ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen te voorkomen en ze op een veilige en verantwoorde manier langer thuis te laten wonen, hebben Antonius en ouderenzorgorganisatie Patyna gezamenlijk een transmurale zorgrotonde opgezet. Zo zorgen Antonius en Patyna voor de juiste zorg op de juiste plek voor kwetsbare ouderen in Zuidwest-Friesland. 
Nachtzorg doen we samen
Om blijvend hoogwaardige en adequate nachtzorg (23.00 – 07.00 uur) te kunnen aanbieden, leveren sinds 1 juli 2023 KwadrantGroep, thuiszorg van Antonius en Thuiszorg Het Friese Land de nachtzorg in de thuissituatie in Friesland. Deze drie organisaties zijn de zo genoemde “rijdende partijen”. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de nachtzorg van bijna 16.000 cliënten in heel Friesland. Deze ‘rijdende partijen’ worden ingezet naar aanleiding van een samenwerking tussen maar liefst 12 Friese zorgorganisaties.

Thuismonitoring
De poli’s Cardiologie en Longgeneeskunde zijn een jaar geleden gestart met thuismonitoring van Luscii. Inmiddels maken er al meer dan 150 patiënten gebruik van deze thuismonitoringsapp. Zij kunnen thuis zelf hun noodzakelijke controles doen en vervolgens worden de resultaten automatisch doorgeven aan het ziekenhuis. Het gaat om de patiëntengroep met hartfalen, COPD (longziekte) en astma. Omdat het werken met deze vorm van thuismonitoring goed bevalt door zowel zorgverleners als patiënten, is het contract met Luscii met een jaar verlengd. Dit is goed nieuws voor Antonius en onze patiënten. Met deze vorm van hybride zorg kunnen we de toekomst in!

Nieuwe bloedanalyse-straat
Het afgelopen jaar heeft Antonius kunnen investeren in een aantal nieuwe apparaten. Zo namen we in oktober zowel onze nieuwe ECG-apparaten als nieuwe voedingspompen op de klinische afdelingen in gebruik. Op het laboratorium ging de lang gekoesterde wens van een nieuwe bloedanalyse-straat in vervulling. Nu zijn de belangrijkste analyzers aan elkaar gekoppeld en voorzien van een lopende band. Daardoor worden bloedbuizen volautomatisch gesorteerd, gecentrifugeerd, bewerkt en geanalyseerd. Daarnaast is de chemie-apparatuur volledig vernieuwd. Daardoor zijn uitslagen sneller digitaal bekend bij de aanvrager. 

Inzet thuiszorg verlaagt druk op huisartsen 
Als de Dokterswacht en de thuiszorg in de spoedzorg gezamenlijk de binnenkomende zorgvragen beoordelen en afhandelen, leidt dit tot een effectievere inzet van zowel de huisarts als de wijkverpleegkundige. Dit blijkt uit het proefproject 'Multidisciplinaire TriageFriesland' van de Dokterswacht Friesland en thuiszorgorganisaties KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land en thuiszorg van Antonius.

Het proefproject loopt momenteel op de zaterdagen en gaat over de afhandeling (triage) van de acute zorgvragen tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-uren). De triagisten van de deelnemende zorginstellingen zitten dan bij elkaar bij de Dokterswacht in Heerenveen. De triage vindt hierdoor gezamenlijk plaats waardoor een betere keuze kan worden gemaakt voor de inzet van een huisarts of een wijkverpleegkundige. Bekijk hier de informatieve video.

Nieuwe lokalisatietechniek Pintuition bij borstbesparende operaties
Daarnaast werken we sinds de zomer met de nieuwe lokalisatietechniek Pintuition bij borstsparende operaties. Pintuition is een nauwkeurige lokalisatietechniek die gebruik maakt van een magneetzaadje om de tumor eenvoudig op te sporen en te opereren. Het werkt heel precies en is hiermee effectiever, maar met name voor de patiënt geeft deze techniek meer comfort. Lees hier meer over deze vooruitstrevende ontwikkeling.

Duurzaam Antonius
Iedereen bij Antonius draagt zijn steentje bij aan het verduurzamen van onze organisatie. Daarbij gaat het niet alleen om de acties die op de korte termijn impact hebben, maar zeker ook om de langdurige projecten die soms wel meerdere jaren in beslag kunnen nemen. Goed voorbeeld is het thema medicijnverspilling en dan met nadruk het voorkomen daarvan. Daarnaast hebben we oog voor het milieu en onze omgeving. Zo voorkomen we sinds deze zomer dat contrastvloeistof, gebruikt bij een CT-scan, in het rioolwater terechtkomt. Onze patiënten krijgen namelijk voortaan een speciale plaszak mee naar huis om de contrastvloeistof in uit te plassen. Ook zijn we trots op de 850 extra zonnepanelen die sinds dit najaar op het dak van ons ziekenhuis in Sneek liggen. Weer een grote stap in het verduurzamen van Antonius!

Virtual Fracture Care
Patiënten die op de SEH behandeld worden voor een eenvoudige breuk of stabiel letsel kunnen vanaf 12 december gebruik maken van de Virtual Fracture Care (VFC) methode. Patiënten met bijvoorbeeld een verzwikte enkel, breukje in de voet, of eenvoudig polsfractuur bij kinderen worden in veel gevallen behandeld met een brace in plaats van gips. Deze patiënten hoeven daardoor niet meer op nacontrole te komen in ons ziekenhuis.

Samenwerking binnen Het Vlie
De zorgverleners binnen Het Vlie in Emmeloord werkten ook in 2023 intensief samen voor goede zorg aan inwoners van de Noordoostpolder en Urk. Een goed voorbeeld hiervan is de oncologische zorg thuis. De partners hebben de plannen voor de nieuwbouw van Het Vlie nog eens tegen het licht gehouden, nu Elyse en B.Braun zich teruggetrokken hebben. In het voorjaar van 2024 wordt een nieuw ontwerp verwacht.

Behoud ziekenhuiszorg in de regio met scenario Joure
Om ziekenhuiszorg in de toekomst te behouden in Friesland en de omliggende regio is na onderzoek naar 12 scenario’s  unaniem gekozen voor het voorkeursscenario van drie ziekenhuizen in plaats van vier; een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden, Nij Smellinghe in Drachten en een nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure, waar de ziekenhuislocaties van Antonius en Tjongerschans dan in opgaan. Dit scenario wordt de komende tijd verder onderzocht. Het gaat om een plan voor de lange termijn. Het realiseren ervan duurt zeker tot 2030 en verder.

 

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps