kosten en tarieven

Zorgverzekeraars

Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?

 

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hier vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg.

 

Informeer vóór behandeling

 

Iedereen die naar het Antonius Ziekenhuis gaat voor een onderzoek, behandeling of opname kan de ziekenhuiszorg krijgen die nodig is. Of de zorg die u nodig hebt ook vergoed wordt door uw zorgverzekeraar hangt af van uw zorgverzekering. In de polisvoorwaarden staat of de kosten van uw behandeling volledig, gedeeltelijk of niet worden vergoed. Het einde van het jaar is de tijd om uw zorgverzekering nog eens goed te bekijken. U kunt één keer per jaar van zorgverzekering veranderen. Wilt u van zorgverzekeraar veranderen, zeg dan uw bestaande verzekering op vóór 1 januari.

 

Hieronder  vindt u een actueel overzicht van de zorgverzekeraars met wie het Antonius Ziekenhuis een overeenkomst heeft. Met alle grote zorgverzekeraars heeft het Antonius Ziekenhuis een contract afgesloten voor de medische zorg in 2017.


Dit zijn: De Friesland Zorgverzekeraar, Zilveren Kruis, Multizorg, CZ, VGZ en Menzis.  De onderhandelingen over het contract 2017 met ASR en DSW zijn nog niet afgerond. In onderstaand overzicht worden de verzekeringen van de betreffende concerns of inkoopcombinaties vermeld.    

 

UZOVI code Naam Contract 2017
0101 N.V. Univé Zorg Ja
0104 Delta Lloyd Zorgverzekering N.V. Ja
0201 OHRA Ziektekostenverzekering N.V. Ja
0211 FBTO Zorgverzekeringen N.V. Ja
0408 VvAA Zorgverzekeringen Ja
0420 NV VGZ Cares Ja
0441 ONVZ Ziektekostenverzekeraar Ja
0699 IZA Zorgverzekeraar NV Ja
0736 NV Zorgverzekeraar UMC Ja
3311 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. Ja
3313 Interpolis Zorgverzekeringen NV Ja
3314 OZF Zorgverzekeringen N.V. Ja
3329 Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV Ja
3330 Aevitae (NV VGZ Cares) Ja
3331 PNOzorg Ja
3334 IZA-VNG Ja
3339 BeterDichterbij Ja
3341 Turien & Co. Assuradeuren (VGZ) Ja
3342 Turien & Co. Assuradeuren (Avero Achmea) Ja
3343 ONVZ Ziektekostenverzekeraar Ja
7032 Eno Zorgverzekeraar N.V. Ja
7053 OHRA Zorgverzekeringen N.V. Ja
7084 De Friesland Zorgverzekeraar N.V. Ja
7085 OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA Ja
7095 VGZ Zorgverzekeraar N.V. Ja
7119 OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua Ja
8956 Aevitae (VGZ) Ja
8958 Aevitae (Avéro Achmea) Ja
8960 Caresco BV (Avéro Achmea) Ja
8965 Caresco BV (VGZ) Ja
8971 IAK Verzekeringen B.V. (Avéro Achmea) Ja
8972 IAK Verzekeringen B.V. (VGZ) Ja
8995 Caresco (NV VGZ Cares) Ja
9015 IZZ Zorgverzekeraar N.V. Ja
9086 Pro Life Zorgverzekeringen Ja
9664 Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Delta Lloyd en OHRA Ja
9991 OWM CZ groep U.A. Buitenlandse verzekerden Ja
2650 Regeling Zorg Asielzoekers Ja
3332 Menzis Zorgverzekeraar N.V. Ja
3333 Anderzorg N.V. Ja
7054 Azivo Zorgverzekeraar N.V. Ja
3328 Aevitae (ASR Ziektekosten) Ja
3336 Ditzo Zorgverzekering Ja
8959 Caresco BV (ASR Ziektekosten) Ja
8973 IAK Verzekeringen (ASR Ziektekosten) Ja
9018 De Amersfoortse Ja
0403 ASR Ziektekostenverzekeringen Ja
3344 inTwente Zorgverzekeraar Ja
7029 Zorgverzekeraar DSW UA Ja
7037 OWM Stad Holland Zorgverzekeraar UA Ja
9019 ASR VERZEKERINGEN Ja

   

Laatst bijgewerkt: 17-02-2017

 

Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben

 

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Voor zorg die uit de basisverzekering betaald wordt, betaalt u altijd een verplicht eigen risico, in 2017 is de hoogte van het eigen risico 385 euro.

Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.

 

Mijn verzekeraar heeft geen contract bij Antonius, wat betekent dat? 

 

Er zijn 2 soorten polissen, een natura-polis en een restitutie-polis, patiënten met een restitutie-polis hebben altijd vrije keuze voor zorgaanbieder en/of zorgverlener. Heeft u een natura-polis controleer dan altijd of u verzekeraar een contract met het Antonius Ziekenhuis heeft gesloten. Heeft u een natura-polis maar heeft u verzekeraar geen contract, dan kunt u wel naar het Antonius Ziekenhuis, maar de rekening gaat niet naar de zorgverzekeraar, maar naar uzelf. Deze zal dan waarschijnlijk niet geheel door uw zorgverzekeraar worden vergoed. We hebben met alle zorgverzekeraars voor 2017 een contract. 

Het Antonius ziekenhuis sluit voor aantal natura-polissen geen contract af, dit zijn de zogenaamde budgetpolissen. Als ziekenhuis contracteren we deze polissen niet, omdat deze polissen de patiënten o.i. beperken in hun keuze voor zorgaanbieders. Via deze polissen is de vergoeding voor de reguliere zorg bovendien lager dan normaal. De Antonius Zorggroep wil er zijn voor alle inwoners van onze regio! De zorgverzekeraars zijn wel verplicht zorg te vergoeden aan deze polishouders als er sprake is van spoedeisende hulp, verloskunde, in geval van tertiaire verwijzing of als verzekerden jonger zijn dan 18 jaar. 

 

Voor de volgende budgetpolissen, is geen contract in 2017 gesloten:

 

  • Zilveren Kruis Basis Budget
  • Zilveren Kruis Ziezo
  • NS/SPF Zorg Plan Selectief van Avéro
  • Ook voor de budgetpolis Zekur van Univé is geen contract gesloten.

 

Meer weten?

 

Uw zorgverzekeraar kan u informeren of de zorg die u nodig heeft  ook vergoed wordt door uw verzekering.

 

Thuiszorg vergoed?

 

Voor Verpleging en Verzorging, geregeld vanuit de zorgverzekeringswet, is geen eigen bijdrage nodig. Het is basiszorg en blijft daarom buiten het eigen risico. Met alle grote zorgverzekeraars heeft Thuiszorg Zuidwest Friesland een contract afgesloten voor 2017. Voor de hulp die u krijgt op basis van een Wmo-beschikking van de gemeente betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. 

 

Verplicht eigen risico

 

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar als u naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee de Antonius Zorggroep een contract heeft, vind u hier. Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u per kalenderjaar de eerste 385 euro (bedrag van 2017) aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. De startdatum van een DBC is bepalend voor het jaar waarin het eigen risico in rekening wordt gebracht.

 

DBC’s met een startdatum in 2014 of eerder, kunnen maximaal 365 dagen duren. DBC’s gestart vanaf 01-01-2015 kunnen maximaal 120 dagen duren. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u ook een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen is maximaal 860 euro (bedrag van 2014).

 

Bent u aanvullend verzekerd?

 

Sommige ziekenhuiszorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u de rekening – of een deel daarvan - zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt in de meeste gevallen deze rekening rechtstreeks naar u toe.

 

Omschrijving

Zorgproduct

Declaratiecode

Prijs 2016

Sterilisatie van de man

210301002

17B343

€390,00

Circumcisie

149899017

17C912

€850,00

Operatie ooglid

079999017

17E309

€1.000,00

Sterilisatie van de vrouw

210301005

17B345

€1.590,00

Rijbewijs: rapport op verzoek CBR voor rekening te keuren houder/aanvrager rijbewijs, toeslag icm 119027, per 15 min extra direc.pat.geb tijd of (met voorw.) per 15 min extra indir.tijd,max.2 toeslag.

OVPXXXXXX

119029

€40,00

Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven).

OVPXXXXXX

119027

€80,00

 

Geen contract met zorgverzekeraar?

 

Als uw ziekenhuis geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Het ziekenhuis brengt dan de zogenaamde passantenprijs in rekening, aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar. Deze passantenprijslijst kunt u hier vinden. Door goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken, proberen ziekenhuizen te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt. U kunt ook overstappen naar een zorgverzekeraar die wel een contract heeft met uw ziekenhuis. U kunt één keer per jaar van zorgverzekering veranderen. Uw bestaande verzekering moet u dan opzeggen vóór 1 januari. Vóór 1 februari daaropvolgend moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

 

Geen medische noodzaak?

 

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt het ziekenhuis vragen wat dit kost. 

 

Verwijzing

 

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijzing als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig. Het is wel belangrijk dat u verzekerd bent, anders moet u zelf de kosten hiervoor betalen. In de meeste gevallen krijgt u een verwijzing via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig.

 

Spoedeisende hulp of huisartsenpost

 

Bezoekt u de spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraars geen contract met het ziekenhuis heeft.

Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is ook ’s avonds, in het weekend en op feestdagen geopend.

 

Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?

 

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar. 

 

Als u niet verzekerd bent

 

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot.

 

Hoe komen de prijzen tot stand?

 

Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn ruim 4500 DBC’s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling (van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle) kan uit meerdere DBC’s bestaan.

Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat - poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie - kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van of er een aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een CT-scan) plaatsvindt.

 

Wat kost mijn behandeling?

 

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig. Soms moet u ook onderzocht worden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het ziekenhuis. De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis.

 

Uw zorgnota

 

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die vanaf 1 juni 2014 starten, ziet u precies wat uw behandeling kost. Dit is: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC’s, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten. Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt dan naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan. Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Mocht u hierna nog vragen hebben over uw factuur, dan kunt u contact opnemen met de afdeling zorgadministratie van de Antonius Zorggroep, te bereiken via functiegroep1@antonius-sneek.nlof telefoonnummer 0515 – 48 81 88.

 

Meer weten?

 

Neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling wordt vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd. Wilt u weten hoeveel een behandeling gaat kosten? Neem dan contact op met het ziekenhuis voor een prijsindicatie via DBCvragen@antonius-sneek.nl.

De startdatum van een DBC is bepalend voor het tarief dat van toepassing is. 

 

 

Zie www.dezorgnota.nl voor meer uitleg over de gegevens op uw zorgnota.

Veelgestelde vragen
Kan ik gebruik maken van Wi-Fi in het ziekenhuis?
Heb ik altijd een verwijzing nodig van mijn huisarts?
Mag ik roken in het ziekenhuis?
Ik wil graag mijn medisch dossier opvragen. Waar kan ik terecht?
Wat zijn de wachttijden en de toegangstijden van het ziekenhuis?
Ik ben slecht ter been. Kan ik voor de deur parkeren?
Kan ik in het ziekenhuis geld pinnen?
Is het mogelijk om 's avonds een afspraak te maken op de poli?
Mag ik mijn huisdier meenemen naar het ziekenhuis?
Is het mogelijk 's avonds een afspraak te maken bij Radiologie?
Toon alle vragen

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00