Zelfregie: geen woorden, maar daden

‘Meer zelfregie en zelfredzaamheid voor cliënten: vrijwel elke zorginstelling schreeuwt het van de daken. Maar toen ik in 1985 als wijkverpleegkundige in Zuidwest-Friesland begon, was zelfregie al de gewoonste zaak van de wereld. Als ik bij cliënten thuiskwam, was ik te gast en zo gedroeg ik me ook. Ja, ik gaf advies en dacht met hen mee, dat was een wisselwerking. Maar als een cliënt zijn eigen ideeën naar voren bracht, dan accepteerde ik die keuze. Zelfregie draait vooral om respect tonen voor ieders individuele wensen en beslissingen.


Inmiddels is het streven naar meer zelfregie en zelfredzaamheid ook overgewaaid naar ziekenhuizen. De tijd dat de dokter alles wist en invulde, ligt gelukkig achter ons. Patiënten weten zelf immers precies wat ze voelen en wat ze nodig hebben, zowel in de behandeling als qua nazorg. Daarom is het belangrijk dat patiënten het gesprek aangaan met hun arts. Kom goed voorbereid naar het spreekuur, bijvoorbeeld door eventuele vragen op te schrijven. Neem iemand mee, want twee horen altijd meer dan één. Informeer naar de voor- en nadelen van een behandeling en naar eventuele alternatieven. En als je niet direct wilt of kunt beslissen, vraag dan bedenktijd. Dat mag en dat kan, want het is jouw lichaam.


Zelfregie draait dus om de individuele keuzevrijheid van cliënten. Daar blijft het niet bij. Het vraagt van zorginstellingen een extra inspanning om cliënten in hun kracht te zetten. Het Antonius heeft daar al belangrijke stappen in gezet. Vanuit het motto ‘Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet’, organiseert het Antonius zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt. Dankzij zorgvuldig samengestelde patiëntpaden voldoet die zorg thuis aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen. Een goed voorbeeld is het patiëntpad COPD. Patiënten meten thuis (na instructie) dagelijks hun bloeddruk, gewicht en het zuurstofgehalte in hun bloed. Deze gegevens worden automatisch doorgestuurd naar het Antonius en bij de geringste afwijking wordt er meteen ingegrepen. Het is veilig en comfortabel voor COPD-patiënten, want het scheelt een hoop gereis naar het ziekenhuis. Telemonitoring maakt hen bovendien bewuster van hun eigen gezondheid. Het stimuleert om leefregels nauwgezet op te volgen en zodoende hun kwaliteit van leven te verhogen. Ook dat is zelfregie.


Als voorzitter van de cliëntenraad van het Antonius zie ik nog veel meer ontwikkelingen die de zelfregie van cliënten bevorderen. Zo kunnen cliënten via MijnAntonius online hun medische gegevens inzien. Ook kunnen ze via dit patiëntenportaal afspraken plannen, onderzoeksuitslagen bekijken en vragenlijsten invullen. Zo houden ze meer zicht op en dus meer controle over hun eigen zorgproces.


Nieuwe technologie kan zeker bijdragen aan de zelfregie van cliënten. Minstens zo belangrijk is een goede samenwerking van alle ketenpartners. Je kunt een patiënt thuis alleen goede en veilige zorg bieden als ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn de handen ineenslaan. Daar heeft het Antonius al slagen in gemaakt. Bijvoorbeeld door bij opname in het ziekenhuis al eventuele thuiszorg te organiseren. En heeft een (diabetes)patiënt na een verblijf in het ziekenhuis nog wondzorg nodig, dan is er een kort lijntje tussen de wondconsulenten van het ziekenhuis en de thuiszorg. Zij delen hun kennis en hanteren hetzelfde wondprotocol. Zo is de cliënt ook thuis verzekerd van de beste zorg.


Als cliëntenraad blijven we deze ontwikkelingen kritisch volgen. We spreken met bestuurders en managers en lopen veiligheidsrondes; zo komen we in de haarvaten van het Antonius. En als we verbeterpunten ontdekken, trekken we meteen aan de bel. In het belang van cliënten houden we de vinger voortdurend aan de pols.’

 

Toos van den Broek - Van Dorresteijn,
voorzitter cliëntenraad Antonius

 

 

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps