Overdracht ziekenhuispsychiatrie Antonius Zorggroep aan MoleMann Mental Health

16 juli 2021

 

De ziekenhuispsychiatrie van de Antonius Zorggroep kan, in tegenstelling tot eerdere berichten, toch worden gecontinueerd. Eerder is gemeld dat de Antonius Zorggroep uiterlijk per 1 januari 2022 zou stoppen met de psychiatrische afdeling en dat vanaf 15 juli 2021 geen klinische opnames meer mogelijk zijn.

 

Naar aanleiding van die besluiten zijn in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met MoleMann Mental Health[1]. Deze gesprekken hebben geleid tot de afspraak dat de Antonius Zorggroep en MoleMann per 15 juli 2021 in samenwerking zorgdragen voor kwaliteit en continuïteit van zorg. MoleMann stelt personele formatie van psychiaters ter beschikking en draagt bij aan een verantwoorde voortzetting van de ziekenhuispsychiatrie binnen de Antonius Zorggroep. De komende 6 weken is de bezetting vanwege de vakantie op een afgeschaald niveau. Vanaf 1 september zal de zorg weer in volle omvang geboden worden en zijn ook nieuwe verwijzingen weer mogelijk.

Het is de intentie van beide organisaties om de functie ziekenhuispsychiatrie van de Antonius Zorggroep met ingang van 1 januari 2022 volledig aan MoleMann over te dragen.

 

Beide organisaties zijn blij met deze oplossing, omdat daarmee niet alleen de functie ziekenhuispsychiatrie binnen de muren van Antonius Zorggroep kan worden voortgezet, maar ook omdat daarmee de krapte aan psychiaters in de regio gereduceerd wordt en de continuïteit van zorg regionaal niet verder onder druk komt te staan. Beide organisaties kijken uit naar een constructieve en duurzame samenwerking.

 

[1] GGZ-instelling MoleMann Mental Health heeft 16 vestigingen in Noord- en Midden Nederland waaronder 2 ambulante vestigingen in Friesland (Leeuwarden en Heerenveen) en 1 vestiging ziekenhuispsychiatrie (Meander Medisch Centrum te Amersfoort).

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps