Druk op de zorg leidt tot uitstel afspraken en operaties

11 november 2021

 

In de media is er veel aandacht voor de druk op de zorg. Zowel in het ziekenhuis als bij de thuiszorg zien we een toename van het aantal coronapatiënten. We hebben in het ziekenhuis inmiddels ruim 60% van de uitgestelde zorg uit de vorige coronaperiode in kunnen halen.

Druk neemt toe

In het Antonius Ziekenhuis is het druk. Er zijn coronapatiënten, maar ook andere patiënten. We hebben uitgestelde operaties ingehaald en de planbare zorg gaat door waar dat kan. We merken ook dat de acute zorg toeneemt met een stijgend aantal coronapatiënten. Dit betekent dat we afspraken en operaties af moeten zeggen omdat we anders niet voldoende zorgpersoneel hebben. We zetten ons in om het verblijf in het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Mensen krijgen waar mogelijk zorg door onze eigen thuiszorgmedewerkers, dus ook daar neemt de druk toe. Ondertussen gaan we een periode tegemoet waarin de ‘gewone’ griep mogelijk ook voor extra druk zorgen. We zetten ons volledig in om de gevraagde zorg te leveren, met veel betrokkenheid en vanuit grote professionaliteit. Maar de druk voor onze medewerkers is hoog en we hebben een tekort aan personeel. En dat is voelbaar.

Verschil vorige golven

Een groot verschil ten opzichte van eerdere coronagolven is dat we het virus inmiddels beter kennen en dat een groot gedeelte van de bevolking is gevaccineerd. Dat is goed, want daardoor komt een kleiner percentage van de coronapatiënten op onze verpleegafdeling of de IC terecht. Maar de planbare zorgvraag blijft en we moeten zorg inhalen. Dat was tijdens de eerste coronapiek wel anders.

Zorgen

Naast de IC-bedden die we in gebruik hebben voor patiënten met corona, zijn er ook IC bedden die door andere patiënten bezet worden. Bijvoorbeeld door mensen die lang op een operatie moesten wachten. We zien ook het aantal coronagevallen toenemen, het griepseizoen is nog maar net begonnen en de landelijke maatregelen zijn soepeler dan vorig jaar. Samen met het tekort aan personeel maakt dat dat we ons zorgen maken over de komende maanden.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

We doen ons uiterste best om alle afspraken en operaties door te laten gaan. Als u een afspraak heeft kunt u ervan uit gaan dat deze doorgaat en anders bellen wij u. Hoe de drukte zich de komende maanden gaat ontwikkelen kunnen wij niet voorspellen. Wij verwachten wel dat het aantal besmettingen, en daarmee ziekenhuisopnames, zal toenemen en we daardoor meer planbare zorg moeten afzeggen.

Hoe kunt u helpen?

Om de toestroom van nieuwe patiënten te verminderen, vragen we medewerkers, patiënten en bezoekers om binnen ons ziekenhuis 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen. Dat deden we al langer en blijven we doen. Daarnaast laten we nog steeds minder bezoek toe, vragen we u om niet naar het ziekenhuis te komen als u (verkoudheids-)klachten heeft en doen we een oproep om alleen naar uw afspraak te komen. Als iemand bij de spoedeisende hulp komt, dan kan maximaal één begeleider mee. We begrijpen goed dat deze maatregelen soms niet leuk zijn, maar ze zijn er om iedereen te beschermen. We vragen uw begrip, voor elkaar en onze medewerkers. U helpt ons ook door het besmettingsrisico op corona en griep zo klein mogelijk te houden. Dit doet u door te testen bij klachten, thuis te blijven wanneer u (verkoudheids-)klachten heeft, te hoesten en te niezen in de elleboog, bij een oproep van de griepprik deze ook te halen en een mondneusmasker te dragen. Ook goede handhygiëne en het ventileren van binnenruimtes helpt.

Vaccineren helpt

Tenslotte: het wel of niet vaccineren tegen het coronavirus is wat ons betreft een vrije keuze. In het Antonius Ziekenhuis en in de thuiszorg krijgt iedereen de zorg die nodig is, gevaccineerd of niet. Wij zijn daarom ook tegen een eventueel coronatoegangsbewijs (QR code) voor onze medewerkers en onze patiënten/bezoekers. Wij zullen altijd zorg verlenen aan iedereen. Wij hanteren alle noodzakelijke maatregelen en beschermingsmiddelen om besmettingen te voorkomen. Patiënten en cliënten kunnen daarop vertrouwen. Wij zien wel dat vaccineren tegen het coronavirus helpt. Tegen besmetting en overdracht, maar met name tegen ernstige klachten, de kans op ‘long covid’ en ziekenhuisopname. Ons advies blijft dan ook om u te laten vaccineren.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps