Een opname op de Intensive Care: Stappen/Fases

Een opname op de IC is een zeer ingrijpende gebeurtenis en brengt voor de patiënt, maar ook voor familie en naasten onzekerheid, spanning en stress met zich mee.

Hieronder leest u over de opnamefase, verblijfsfase, overplaatsingsfase, de fase na ziekenhuisopname en overige informatie. 

Stappen opname Intensive Care

Start

Opnamefase Start Een opname op de Intensive Care (IC) kan gepland of acuut zijn

Een geplande opname
Een geplande opname vindt plaats na een grotere operatie waarvoor u een afspraak heeft. Er kunnen ook redenen zijn voor extra bewaking na een minder grote operatie. Een geplande opname duurt meestal één nacht.

Een acute opname
Een acute opname is een opname die nodig is als het onverwacht slecht met uw gezondheid gaat. Het werken van belangrijke organen wordt ernstig bedreigd, bijvoorbeeld de circulatie, de ademhaling of het bewustzijn.

Bij een acute opname kan een patiënt van de operatiekamer of van de verpleegafdeling (bij onverwachte gebeurtenissen of verslechtering), of van de Spoed Eisende Hulp (SEH) komen.

>

Verblijfsfase

Een verblijf op de IC kan één nacht duren, maar ook langer, tot zelfs meerdere weken. Dit hangt af van hoe het met de patiënt gaat. Als er steeds meer organen slecht werken of de patiënt wordt zieker, dan blijft de patiënt langer zorg krijgen van de IC.

Apparatuur
Tijdens het verblijf op de IC is een patiënt aangesloten op een bewakingsmonitor. Vaak is er ook kunstmatige beademing nodig en ook komt het voor dat de nierfunctie wordt overgenomen door speciale apparatuur. Pompen geven veel soorten medicijnen. Continu worden metingen verricht en geregistreerd.

In slaap of wakker 
Een IC-patiënt kan in slaap gehouden worden, maar ook half of helemaal wakker zijn, ook aan de beademing. We proberen de behandelingen zo kort mogelijk te laten duren.

Specialisten
De patiëntenzorg op de IC ligt in handen van speciale IC-artsen (intensivisten) en IC-verpleegkundigen. Elke dag vindt er overleg plaats met verschillende andere specialisten en de behandelend arts.

Uitgebreide informatie
In de familiekamer van de IC ligt een map met uitgebreide informatie over de behandeling op de IC.

Bezoek
Een opname op de IC is een zeer ingrijpende gebeurtenis. De opname brengt voor patiënten en naasten onzekerheid, spanning en stress met zich mee. De afdeling is daarom de hele dag geopend voor bezoek. Wilt u tussen 08:00 uur en 10:30 uur een bezoek brengen, neemt u dan eerst contact op met de verpleegkundige. 

>

Overplaatsingsfase

Zodra behandeling op de IC niet meer nodig is, verplaatsen we de patiënt naar een verpleegafdeling in het ziekenhuis. De IC-verpleegkundigen bieden hierbij nazorg. Zij bezoeken de patiënt nog één of meerdere dagen, om de periode na de IC-opname zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook vindt dan overleg plaats met de collega verpleegkundigen van de afdeling.

>

Na de ziekenhuisopname

Op de tevredenheidsenquête (voor patiënt en familie) die u meekrijgt, kunt u aangeven of u wilt dat er contact met u wordt opgenomen over de opname op de IC. Ook kan er een afspraak gemaakt worden om terug te kijken op de IC-opname en deze te bespreken.

>

Overige informatie

Tijdens een opname op de IC is er regelmatig contact met de familie/naasten van de patiënt. We bespreken dan de situatie van de patiënt. Contacten en afspraken met de familie/naasten verlopen via de aangewezen contactpersoon. We geven geen informatie aan derden. Zij kunnen de contactpersoon vragen naar de situatie van de patiënt.

Op de Intensive Care is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan. Dit in verband met mogelijke storingen aan de medische apparatuur.

De verzamelde gegevens van IC-patiënten sturen we (altijd anoniem) naar een landelijke database. Dit wordt gebruikt in het voortdurende proces om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit bij de intensivist of bij de IC-verpleegkundige laten weten.

Meer informatie

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 0515-488888 Routebeschrijving

Onze openingstijden

Vandaag open 00.00-23.59

Maandag 00.00-23.59

Dinsdag 00.00-23.59

Woensdag 00.00-23.59

Donderdag 00.00-23.59

Vrijdag 00.00-23.59

Zaterdag 00.00-23.59

Zondag 00.00-23.59

Alle openingstijden

Route in het ziekenhuis

Spoedzorgplein

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps