Blaaskanker

Blaaskanker is een gezwel in de blaas. In de meeste gevallen gaat het om een kwaadaardige tumor.

Blaaskanker komt voor in twee vormen: een oppervlakkige vorm en een diepe vorm. De oppervlakkige vorm kan vaker terugkomen, maar is minder gevaarlijk. De diepe vorm komt minder vaak voor, maar is ernstiger. Oorzaken kunnen zijn roken, bepaalde rubber- of verfstoffen, heel soms door chronische blaasinfecties en als late complicatie van chemotherapie of bestraling.

Symptomen

In het beginstadium geeft blaaskanker vrijwel geen klachten. Blaaskanker wordt meestal ontdekt als iemand bloed plast. Zelden wordt het ook bij onderzoeken naar onzichtbaar bloed in de urine gevonden.

Onderzoek en diagnose

Het onderzoek dat wordt ingezet bij bloedplassen is een blaaskijkonderzoek (cystoscopie) en daarnaast vaak ook een CT-scan van de nieren en de urinewegen. Bij een cystoscopie wordt op de polikliniek een instrument via de plasbuis ingebracht, wat slechts enkele minuten duurt. Het kan  een vervelend onderzoek zijn , maar over het algemeen is het niet pijnlijk en kan daarom zonder roesje worden uitgevoerd. U kunt als u wilt zelf meekijken op een scherm en u krijgt meteen de uitslag.

Aanvullende onderzoeken:

Multidisciplinair overleg MDO

 • Wanneer de diagnose blaaskanker is gesteld, bepaalt het type en het stadium van de ziekte of er nog onderzoek naar uitzaaiingen nodig is en welke behandelingen mogelijk zijn. Uw uroloog bespreekt uw situatie in een multidisciplinair overleg waarbij urologen, radiotherapeuten en oncologen aanwezig zijn van de vier Friese ziekenhuizen, en tevens ook radiologen, pathologen, casemanagers en een uroloog-oncoloog uit het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In deze bespreking wordt een behandeladvies geformuleerd, specifiek toegespitst op uw situatie.
 • In de regio Friesland is door alle betrokken zorgverleners een zorgpad vastgesteld volgens de Nederlandse en Europese blaaskankerrichtlijnen. Dit maakt dat u als patiënt in alle Friese ziekenhuizen op dezelfde kwalitatief hoogwaardige zorg kan rekenen. Uw uroloog bespreekt het behandelvoorstel met u. Vaak zijn er meerdere behandelopties. Na uitgebreide voorlichting en informatievoorziening kunt u samen met uw uroloog besluiten welke behandeling gestart zal worden.
 • De behandeling kan gericht zijn op genezing van blaaskanker. Wanneer genezing niet mogelijk is richt de behandeling zich op het afremmen van de kanker.
 • Indien verwijdering van de blaas wordt voorgesteld, wordt u doorverwezen naar het Antonius ziekenhuis in Sneek, waar deze operaties voor de hele provincie Friesland worden uitgevoerd.

Oncologie urologie verpleegkundige

Uw uroloog informeert u zo goed mogelijk over uw ziekte en de mogelijke behandeling. Daarna krijgt u een afspraak met onze oncologie verpleegkundige om in alle rust de informatie van de uroloog nogmaals door te nemen. Het is prettig als er dan iemand met u mee komt.

De oncologie verpleegkundigen van de poli urologie zijn Inge Adema en Inge Spoelstra. 

Behandelingen bij blaaskanker

Als een blaastumor wordt geconstateerd zal deze door een kijkoperatie via de plasbuis worden weggehaald. Dit gebeurt met behulp van een ruggenprik of onder narcose. Het weefsel dat wordt verkregen wordt onderzocht door de patholoog die vervolgens de diagnose stelt. Dat duurt een aantal dagen en u komt terug op de polikliniek voor de uitslag. In sommige gevallen is een kijkoperatie voldoende om de blaastumor weg te halen. Het kan ook nodig zijn om de tumor aanvullend te behandelen met blaasspoelingen. Een patiënt blijft over het algemeen 5 à 10 jaar onder controle. Een niet-spier-invasieve vorm van blaaskanker kan na behandeling terugkomen. 

Voor blaaskanker die in de spier groeit wordt een ander behandeltraject doorlopen. 

Blaasverwijdering (Cystectomie)

Cystectomie is in Nederland de eerste keuze in behandeling van spier invasieve blaaskanker.

Een cystectomie is het verwijderen van de blaas door een operatie via de onderbuik. Deze operatie wordt uitgevoerd bij blaaskanker die is ingegroeid in de spierlaag van de blaaswand (spierinvasieve blaaskanker). Naast de blaas verwijdert de uroloog:

 • Bij mannen: meestal de prostaat;
 • Bij vrouwen: meestal de baarmoeder en/of de eierstokken;
 • Meestal lymfeklieren in het bekken.

Het is niet altijd nodig om de prostaat bij de man of de baarmoeder en eierstokken bij de vrouw te verwijderen. Vooraf bespreekt uw arts met u of dit noodzakelijk is. 

Als vervanging van de blaas krijgt u een urinestoma of een neoblaas. In een enkel geval wordt de blaas vervangen door een katheteriseerbaar stoma, een zogenaamde Idiana pouch. 

Hieronder kunt u meer lezen over de behandeling die u krijgt:

 

Als de blaas is weggehaald, wordt er vaak een stoma aangelegd met behulp van een stukje darm. In bepaalde gevallen kan ook een zogenaamde neoblaas worden aangelegd. Hierbij wordt een stuk darm gebruikt om een nieuwe blaas te maken zodat patiënten zelfstandig kunnen plassen zonder stoma. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website www.stomaofneoblaas.nl.

Medische expertise

Binnen Antonius in Sneek wordt al  lange tijd hoogkwalitatieve zorg op het gebied van urologische oncologische chirurgie aangeboden. De kwaliteitseisen zijn hoger geworden, waardoor deze zorg alleen in gespecialiseerde ziekenhuizen wordt aangeboden.

De blaasverwijderingsoperaties in Friesland en de Noordoostpolder vinden  plaats in het ziekenhuis in Sneek. Ook de patiënten uit de andere ziekenhuizen in Friesland worden naar Sneek verwezen.

In Sneek wordt de ingreep meer dan 50 keer per jaar uitgevoerd door een vast team bestaande uit dr. Barten en drs. Koolenbrander.  Er is daardoor ruime ervaring en expertise op dit gebied.

De urologische oncologie verpleegkundige wordt uw contactpersoon in het gehele traject. Onze medewerkers op afdeling AB2 waar u tijdens uw opname verblijft zijn gespecialiseerd in de verpleging van patiënten die een grote blaasoperatie hebben ondergaan.

 

Seksualiteit

Door de operatie verandert er op het gebied van seksualiteit veel in het lichaam.

 

Bij mannen kan de kwaliteit van de erectie na de operatie achteruit zijn gegaan of kan dit  zelfs afwezig blijven. De zenuwen die nodig zijn voor een erectie lopen vlak langs de blaas en prostaat. Door het verwijderen van de prostaat is het krijgen van een zaadlozing niet meer mogelijk. Het is nog wel mogelijk om een orgasme te krijgen. De kwaliteit van de erectie kan na de operatie achteruit zijn gegaan of zelfs afwezig blijven. De zenuwen die nodig zijn voor een erectie lopen vlak langs de blaas en prostaat. De uroloog probeert, indien gewenst, door middel van een zenuwsparende operatie de zenuwen zo veel mogelijk te sparen. Of dat een mogelijkheid is, is afhankelijk van de operatie die nodig is. Dat bespreekt de uroloog met u.

 

Als er sprake is van blaaskanker wordt bij de vrouw meestal ook de baarmoeder en/of eierstokken verwijderd. Hierdoor kan de vagina ondieper of nauwer worden waardoor gemeenschap moeilijker kan worden. De zenuwen die zorgen voor een orgasme kunnen niet altijd gespaard worden. Hierdoor kan het gevoel van een orgasme anders worden. Of het weghalen van de baarmoeder of de eierstokken noodzakelijk is bespreekt de uroloog met u. 

 

In latere gesprekken is ook ruimte om de veranderingen of klachten te bespreken. Samen met u kan gekeken worden naar mogelijkheden.

Neo adjuvate chemotherapie

Neo adjuvante chemotherapie is een behandeling die toegepast kan worden voorafgaand aan cystectomie. Het bestaat uit drie tot vier kuren, gedurende drie tot vier maanden. Dit wordt over het algemeen toegepast bij gevorderde vormen van blaaskanker, bij vitale patiënten met een goede nierfunctie. De behandeling wordt tussentijds geëvalueerd, omdat niet iedereen positief op de behandeling reageert.

Bestraling

Er zijn op het gebied van bestraling twee methodes.

 • Inwendige bestraling 

Inwendige bestraling is bestraling van binnenuit. Na operatieve verwijdering van de tumor plaats de bestralingsarts radioactief materiaal in het lichaam, dichtbij of in de tumor. Dit radioactieve materiaal geeft straling af. Een ander woord voor inwendige bestraling is brachytherapie. Inwendige bestraling is bij blaaskanker alleen mogelijk als er maar één tumor in de blaas zit, die kleiner is dan 3 tot 4 cm. De behandeling heeft genezing als doel. 

De inwendige bestraling vindt plaats met een radioactieve bron die tijdelijk in en rondom de tumor in de blaaswand wordt geplaatst. Dit gebeurt via een operatie onder narcose. Tijdens de behandeling wordt een blaaskatheter ingebracht om de urine af te voeren.

De inwendige bestraling wordt in een beperkt aantal centra in Nederland uitgevoerd. 

 • Uitwendige bestraling

Uitwendige bestraling kan bij blaaskanker een genezende behandeling of een aanvullende behandeling zijn. Het wordt meestal toegepast als een operatie niet mogelijk of niet wenselijk is. Het kan ook een behandeling zijn om de ziekte te remmen en klachten te verminderen. Uitwendige bestraling bestaat uit ca. 35 korte sessies gedurende ca. 7 weken. Bijwerkingen op korte en langere termijn kunnen zijn: plasklachten (vaak plassen, branderigheid) en klachten van de ontlasting (frequente stoelgang, bloed of slijm bij de ontlasting, diarree).

Chemoradiatie

Chemotherapie voorafgaand aan bestraling is een alternatieve en blaasbesparende behandeling van invasief blaaskanker. De behandelingsresultaten zijn mogelijk gelijkwaardig aan die van cystectomie. Bijwerkingen op korte en langere termijn kunnen zijn: plasklachten (vaak plassen, branderigheid) en klachten van de ontlasting (frequente stoelgang, bloed of slijm bij de ontlasting, diarree). Chemoradiatie wordt in een beperkt aantal instituten in Nederland toegepast.

Uitgezaaide blaaskanker

Bij uitgezaaide blaaskanker is genezing niet meer mogelijk. We werken nauw samen met de internist-oncologen voor behandeling met chemotherapie of de nieuw beschikbare immunotherapie.

Informatieve websites

www.frieseurologen.nl

www.kanker.nl

www.kwf.nl

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 0515 - 48 89 95 Routebeschrijving

Hoe snel word ik geholpen?

De huidige toegangstijd is 3 weken

Onze openingstijden

Vandaag geen spreekuur

Maandag 8.30 - 16.30 uur

Dinsdag 8.30 - 16.30 uur

Woensdag 8.30 - 16.30 uur

Donderdag 8.30 - 16.30 uur

Vrijdag 8.30 - 16.30 uur

Alle openingstijden

Route in het ziekenhuis

Route 8

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps