Verpleegkundig consulent oncologie

Als u hebt gehoord dat u kanker hebt, zullen er veel vragen bij u opkomen. Uw specialist zal u zo goed mogelijk inlichten over uw ziekte en de mogelijke behandeling. Toch kan het zinvol zijn om uw situatie nog eens rustig te bespreken. Dit kan tijdens het spreekuur van de verpleegkundig consulent oncologie. De verpleegkundig consulent oncologie is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker.

Wat kan de verpleegkundig consulent oncologie voor u betekenen?

De verpleegkundig consulent oncologie kan:

 • De informatie die u van uw arts hebt gekregen verduidelijken en eventueel aanvullen. 
 • Een “luisterend oor” voor u zijn en informatie geven over uw ziekte en behandeling.
 • U informatie geven over de gevolgen van de behandeling en hoe u hiermee kunt omgaan.
 • Informatie over thuiszorg geven.
 • Informatie geven over patiëntenverenigingen en hun activiteiten.

Begeleiding en ondersteuning

De verpleegkundig consulent oncologie kan u en uw naasten steunen bij het behandeltraject. De nadruk van deze steun zal liggen op het leren omgaan met uw ziekte voor u en uw naasten. U kunt hierbij denken aan de gevolgen voor uw dagelijks leven, voeding en dieet, werk en inkomen, uw rust, activiteiten en seksualiteit.

De verpleegkundig consulent oncologie kan problemen met de verwerking en acceptatie signaleren en met u en uw naasten bespreken. Als het nodig is, kan de verpleegkundig consulent oncologie u naar andere hulpverleners verwijzen. 

Ook familieleden kunnen contact opnemen voor vragen en advies. Als het om informatie gaat over de patiënt zal deze eerst toestemming moeten geven.

Samenwerking met andere disciplines

De verpleegkundig consulent oncologie werkt samen met uw behandelend arts, afdelingsverpleegkundige, diëtist, maatschappelijk werkende en andere hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg. Deze samenwerking levert een zo goed mogelijke zorg.

Hoe komt u in contact met de verpleegkundig consulent oncologie?

Wanneer u of uw naasten behoefte hebben aan een gesprek kunt u zelf een afspraak maken met de verpleegkundig consulent oncologie.

Bereikbaar tijdens het telefonische spreekuur op werkdagen van 09.00 tot 10.00 uur en van 13.00 tot 14.00 uur. Telefoonnummer: 0515 - 48 89 04.

Verder is het ook mogelijk dat uw arts of de verpleegkundige van de afdeling een afspraak voor u maakt. De verpleegkundig consulent oncologie is in principe alle werkdagen aanwezig

Locatie

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps