Behandeling hoge bloeddruk

Zwangerschapshypertensie (hoge bloeddruk) komt in lichte en ernstige mate voor. Bij de lichte vorm probeert de gynaecoloog uw baby zolang mogelijk in de baarmoeder te laten. Na de bevalling krijgt u het advies nog 1 of 2 dagen in het ziekenhuis te blijven voor controle van de bloeddruk.

Ernstige vormen en complicaties van zwangerschapshypertensie komen niet vaak voor. Als de kans op complicaties toeneemt door pre-eclampsie (zoals HELLP-syndroom) is het beter dat u wordt opgenomen tot na de bevalling. Het herstel duurt weken en soms maanden langer.

De behandeling van zwangerschapshypertensie vindt plaats in ons ziekenhuis, locatie Sneek. 

Onderstaande stappen beschrijven wat u van de behandeling kunt verwachten.

De stappen bij 'Behandeling hoge bloeddruk'

1 - 2 weken

Verwijzing

Uw huisarts of verloskundige verwijst u door voor behandeling van een verhoogde bloeddruk bij uw zwangerschap. Met het zorgdomeinnummer in de verwijsbrief maakt u een afspraak met de gynaecoloog: 

 • telefonisch;
 • direct via de website.

U ontvangt daarna een afspraakbevestiging.

Direct online een afspraak maken

Neem naar uw afspraak het volgende mee:

 • geldig legitimatiebewijs; 
 • zorgpas/verzekeringsbewijs;
 • ziekenhuisstickers;
 • actueel overzicht van uw medicijnen.
>

Behandeling

Heeft u een lichte vorm van zwangerschapshypertensie, dan probeert de gynaecoloog uw baby zolang mogelijk in de baarmoeder te laten. Bij een goede conditie van u en de baby wordt gewacht tot de bevalling spontaan begint.

De bevalling wordt ingeleid als:

 • uw bloeddruk hoger wordt;
 • bloeduitslagen afwijkend zijn;
 • meer eiwit via de urine verloren wordt;
 • de conditie van uw baby achteruit lijkt te gaan.

(Pre-)eclampsie

Een ernstige vorm van zwangerschapshypertensie en complicaties komt weinig voor. Bij pre-eclampsie heeft u naast de hoge bloeddruk ook een abnormale hoeveelheid eiwit in uw urine. De kans op complicaties neemt dan toe en u wordt opgenomen. De ernst en het verloop van pre-eclampsie verschillen. U kunt lange tijd weinig of geen klachten hebben maar ook in korte tijd ernstig ziek worden.

Het HELLP-syndroom is een ernstige vorm van pre-eclampsie. U voelt zich meestal ziek en heeft ernstige pijn in uw bovenbuik soms met uitstraling naar de zijkant van uw buik of rug. Ook misselijkheid en hoofdpijn komen veel voor. De klachten kunnen in aanvallen optreden: ze verdwijnen vaak na enige tijd (uren tot dagen) om later weer terug te komen.

Een zeldzame complicatie bij ernstige zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie is stuiptrekking van armen en benen, tongbijten en tijdelijk in coma raken. U heeft dan eclampsie. De gynaecoloog behandelt dit met de volgende medicijnen:

 • ter voorkoming en stoppen van stuipen; magnesiumsulfaat of diazepam via een infuus. Magnesiumsulfaat kan in het begin een sterk warmtegevoel, misselijkheid, braken en raar gevoel in de keel en op de tong veroorzaken. Diazepam veroorzaakt vaak slaperigheid;
 • bloeddrukverlagende middelen (in tabletvorm): alfamethyldopa, labetolol, nifedipine en ketanserine. De laatste 2 middelen en dihydralazine worden ook per infuus toegediend. Eventuele bijwerkingen zijn: hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, hartkloppingen, misselijkheid en braken;
 • versnellen van de longrijping van de baby; corticosteroïden (via injectie bij de moeder) alleen als er een kans is dat de baby voor 33-34 weken geboren wordt. De longen van de baby rijpen dan sneller.


Intensieve bewaking is noodzakelijk, soms op een intensive-careafdeling. De gynaecoloog verwijst u hiervoor naar het UMCG. Eclampsie kan in enkele gevallen levensbedreigend zijn. Er zijn dan bijkomende complicaties zoals een hersenbloeding, lever- of nierbeschadiging of problemen met de bloedstolling.

Gelukkig herstellen de meeste vrouwen uiteindelijk helemaal. Er is wel meer risico voor de gezondheid van de baby en complicaties zoals het loslaten van de placenta komen vaker voor. De gynaecoloog verwijst u naar het UMCG als verwacht wordt dat de baby na de geboorte verzorging op een gespecialiseerde afdeling voor pasgeborenen nodig heeft.

>

Na de bevalling

Zwangerschapshypertensie geneest spontaan na de bevalling. U blijft nog 1 of 2 dagen in het ziekenhuis voor controle van uw bloeddruk. Hierbij speelt een rol of:

 • u al voor de bevalling opgenomen was;
 • er laboratoriumafwijkingen gevonden waren;
 • hoe hoog uw bloeddruk tijdens en na de bevalling was.

Na 6 weken heeft u een afspraak voor nacontrole bij de verloskundige of gynaecoloog. Controle van een volgende zwangerschap na een lichte hypertensie vindt weer plaats bij uw verloskundige. De kans op zwangerschapshypertensie in een volgende zwangerschap is heel klein.

(Pre-)eclampsie

Ook bij pre-eclampsie en HELLP-syndroom geneest u na de bevalling vanzelf. De gynaecoloog adviseert om een aantal dagen in het ziekenhuis te blijven. Bloeddrukverlagende medicijnen moet u na de bevalling nog enige tijd gebruiken. U bent meestal binnen 2 weken na de bevalling weer thuis en geneest volledig. Afhankelijk van de ernst van de hypertensie, kan het herstel (weken) langer duren.

Daarnaast is voor het herstel ook van belang hoe u bevallen bent. Na een gewone bevalling knapt u sneller op dan na een keizersnede. Na ernstige zwangerschapshypertensie kunt u gewoon borstvoeding geven. Bent u veel te vroeg bevallen, dan kolft u de eerste tijd de voeding af. Uw baby kan de eerste tijd nog niet zelf drinken en krijgt de voeding via een sonde binnen.

Als u na de bevalling medicijnen voor de bloeddruk gebruikt, wordt overlegd of uw baby borstvoeding mag krijgen. Bij de meeste middelen wordt borstvoeding afgeraden.

Er is een kleine kans op herhaling in een volgende zwangerschap. Het verloop is dan vaak minder ernstig. De begeleiding van een volgende zwangerschap gebeurt door de gynaecoloog. 

Emotionele aspecten

Ernstige zwangerschapshypertensie is voor u een emotioneel zware tijd. Er is een plotselinge overgang van een normale zwangerschap naar een periode met angst en zorgen. Het is vaak moeilijk te accepteren dat het lichaam ‘faalt’. Sommige vrouwen voelen zich hier ten onrechte zelfs schuldig over. Ook maakt opname op de intensive-care-afdeling vaak diepe indruk. Uw partner heeft in deze periode vaak ernstige zorgen over u en uw kind. En er is onzekerheid over een eventueel langdurige opname van uw baby op een couveuse-afdeling.

Voor een goede verwerking is het belangrijk dat u geïnformeerd wordt over wat er is gebeurd. Bedenk voor de nacontrole bij de gynaecoloog welke vragen u heeft of wat in uw herinnering nog onduidelijk is.

>

Meer informatie

De huisarts, gynaecoloog of kinderarts begeleiden u bij emoties na de moeilijke periode. Contact met lotgenoten biedt vaak goede steun. U kunt bij diverse patiëntenorganisaties terecht: 

 • Vereniging Keizersnede-ouders: tel 0252 - 23 07 12 (ma t/m vrij van 10.00-21.00 uur)


Lees meer over zwangerschapshypertentie door hier te klikken
.

Uitgebreide informatie vindt u in de folders aan de rechterzijde van de pagina. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met de polikliniek Verloskunde via nummer 0515 - 48 89 83 of kijk bij veelgestelde vragen.

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 Bevalling/vragen:0515 - 48 83 20 Routebeschrijving

Route in het ziekenhuis

Route 80 Verloskamers

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps