>

Evaluatie

De verwijzend specialist en uw huisarts worden over het verloop en het resultaat van de behandeling op de hoogte gesteld.

Na het beëindigen van de behandeling vindt controle plaats bij de revalidatiearts en vaak ook bij de overige behandelaars die u hebben begeleid de behandelperiode. Het effect van de behandeling wordt dan besproken en eventueel wordt aanvullend advies gegeven.

>

Behandeling

Via uw huisarts of behandelend specialist wordt u verwezen naar het spreekuur van een revalidatiearts. Wanneer de revalidatiearts van mening is dat u in aanmerking zou kunnen komen voor de behandeling, vindt aanmelding voor het poliklinische behandelprogramma plaats. In het revalidatiecentrum wordt u onderzocht door de revalidatiearts samen met u overwegen zij of behandeling zinvol is en wordt heroverwogen of deze klinisch of poliklinisch plaats zal vinden.

Bij een positief besluit wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Bij een poliklinische behandeling is de duur van de behandeling tussen de tien en twaalf weken. U komt dan twee tot drie keer per week naar de revalidatie voor behandeling. Er wordt door het behandelteam een behandelplan opgesteld, afgestemd op uw specifieke problematiek. Tijdens de behandeling worden de volgende hulpverleners ingeschakeld:

 • de revalidatiearts coördineert de behandeling en heeft tijdens de opname regelmatig contact met u;
 • de psycholoog bespreekt met u de rol die de pijnklachten in het dagelijks leven spelen. Tevens komt aan de orde, hoe de invloed van de pijnklachten verminderd kan worden en wordt u begeleid hoe u dit kunt toepassen in de praktijk;
 • de fysiotherapeut richt zich in de behandeling op het leren kennen, accepteren en hanteren van grenzen. Ook wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de lichamelijke conditie. Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband;
 • de bewegingsagoog / sport- en spelbegeleiding richt zich voornamelijk op het bewegen en sporten van mensen binnen hun mogelijkheden;
 • de ergotherapeut besteedt aandacht aan dagelijkse activiteiten, zoals huishouden en hobby’s. Hierbij worden adviezen gegeven over de wijze van het uitvoeren van deze activiteiten, met als doel zo efficiënt mogelijk om te gaan met lichaam, uitgaande van de ergonomische principes. Ook wordt aandacht besteed aan de verdeling van de bezigheden over de dag;
 • de maatschappelijk werker informeert, in overleg met u - uw familie of partner, over de relatie tussen de pijn en de gevolgen daarvan. Met het oog hierop heeft de maatschappelijk werker tijdens het revalidatieproces ook regelmatig contact met uw familie.


Gedurende de eerste week van de behandeling worden de mogelijkheden op dat moment en de invloed die de pijnklachten hebben op het dagelijks leven in kaart gebracht. Met u worden de doelstellingen van de behandeling opgesteld.

De volgende weken van de behandeling richten zich op het bereiken van die doelstellingen. Voor uw partner of familie wordt gedurende de behandeling een zogenaamde meeloopdag georganiseerd. Uw partner of familie kan op deze manier kennis maken met uw behandelaars en inzicht krijgen in uw behandeling.

Start

Verwijzing door huisarts of specialist

Wanneer u ergens last van hebt, gaat u naar uw huisarts. Als uw huisarts denkt dat u dient te revalideren, krijgt u een verwijzing. 

Met het Zorgdomeinnummer, dat u in de verwijsbrief vindt, maakt u een afspraak. U ontvangt een afspraakbevestiging. U kunt bellen om een afspraak te maken, of op onze website een afspraak plannen.

Klik hier om online een afspraak te maken 

Neem naar uw afspraak het volgende mee:

 • een geldig legitimatiebewijs; 
 • uw Zorgpas / verzekeringsbewijs;
 • ziekenhuisstickers;
 • een actueel overzicht van al uw medicijnen. 

De stappen bij 'Chronische pijn'

Chronische pijn

De behandeling van pijnpatiënten is gewoonlijk gericht op pijnbestrijding, dat wil zeggen op het doen verminderen of geheel doen verdwijnen van de pijn.

Ondanks de toegenomen wetenschappelijke kennis en verbeterde behandelingstechnieken is er echter een groep patiënten die geen baat heeft bij deze behandelingen en geconfronteerd wordt met het begrip “onbehandelbare pijn”.

De aanhoudende pijn heeft naast lichamelijke consequenties ook gevolgen voor bijvoorbeeld het werk, de hobby’s en de sociale contacten.

Op de afdeling revalidatie kan deze langdurige pijn in het houdings- en bewegingsapparaat behandeld worden.

Doelstellingen van de behandeling

De behandeling is niet meer gericht op pijnbestrijding, maar heeft als hoofddoel de gevolgen van de pijn te beperken en u te leren optimaal te functioneren, ondanks de pijn.

Daarnaast heeft de behandeling tot doel:

 • met de eigen grenzen te leren omgaan;
 • deze grenzen zo nodig te verleggen;
 • de lichamelijke conditie te verbeteren;
 • een evenwicht te vinden tussen activiteiten en rust.

Locatie

Vestiging Sneek Bolswarderbaan 1 Poli: 0515 48 89 94 Routebeschrijving

Hoe snel word ik geholpen?

De huidige toegangstijd is 6 weken

Onze openingstijden

Vandaag open 08.30-16.30 uur

Maandag 08.30-16.30 uur

Dinsdag 08.30-16.30 uur

Woensdag 08.30-16.30 uur

Donderdag 08.30-16.30 uur

Vrijdag 08.30-16.30 uur

Alle openingstijden

Route in het ziekenhuis

Route 32

Telefoonnummers

 • Poli Revalidatie: 0515 - 48 85 78
 • Poliklinische revalidatie behandeling, planning: 0515 - 48 81 80

Veelgestelde vragen

Toon alle vragen

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps