Klinische avonden 2019

Klinische avond 17 september 2019, Sneek: 'Slaapapneu: slaapverwekkend ... of niet?'

18:30 uur

MAALTIJD

19:15 uur

Actuele zaken

19:30 uur

OSA achtergrond en diagnostiek
Anja Starrenburg, longarts, en Janet Dijkstra, PA longgeneeskunde
Screening op slaapapneu in de eerstelijnszorg
Rick Pleijhuis, internist i.o. UMCG/projectcoördinator DiagnOSAS

20:15 uur

PAUZE

20:30 uur

OSA behandeling
Behandeling OSAS door de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg
Anne van Leeuwen, kaakchirurg
Snurken en obstructief slaapapneu (OSA) vanuit KNO-perspectief
Dion Eijkenboom, KNO-arts

21:15 uur

Presentatie samenvatting en vastlegging onderlinge afspraken

21:30 uur

GELEGENHEID TOT NAZIT

Meet & Greet - Klinische avond 6 juni 2019, Emmeloord: 'Osteoporose en fractuurpreventiepolikliniek en gewenste samenwerking'

18:15 uur

Ontvangst met een drankje

 

Aansluitend maaltijd in de vorm van een buffet

19:30 uur

Aanvang klinische avond - Actuele zaken

19:45 uur

‘Osteoporose en fractuurpreventiepolikliniek en gewenste samenwerking’
Hannah van Loon, internist, Astrid van Slobbe, huisarts en kaderhuisarts
bewegingsapparaat, Annemieke Schols, verpleegkundig specialist

20:45 uur

Napraten tijdens borrel

Klinische avond 21 mei 2019, Sneek: 'Oud nieuws'

18:30 uur

MAALTIJD

19:15 uur

Actuele zaken

19:30 uur

'Oud en nieuw'
Over het nieuwe geriatrisch centrum en comprehensive geriatric assessment
Fenna Beeksma, Corrie Boonstra en Jeroen Krijnsen, klinisch geriaters

20:15 uur

PAUZE

20:30 uur

‘Vernieuwen moet; maar hoe dan?’
- Waar staat Patyna voor en waar moet het naartoe
Nico Kaandorp, specialist ouderengeneeskunde
- Ervaringen van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn
Sonja Vossenberg, specialist ouderengeneeskunde
- ACP vanuit het perspectief van de specialist ouderengeneeskunde
Hylco Bouwstra, specialist ouderengeneeskunde

21:15 uur

Presentatie samenvatting en vastlegging onderlinge afspraken

21:30 uur

GELEGENHEID TOT NAZIT

Klinische avond 26 maart 2019, Sneek: 'Mozes en Diogenes'

18:30 uur

MAALTIJD

19:15 uur

Actuele zaken

19:30 uur

Diogenes syndroom: ‘De kluizenaar met verzamelwoede’
Paul Vijver, psychiater bij Ouderen Psychiatrie Friesland

20:15 uur

PAUZE

20:30 uur

‘Mohs chirurgie en huidoncologie’
Jaap Leeman, dermatoloog

21:15 uur

Presentatie samenvatting en vastlegging onderlinge afspraken

21:30 uur

GELEGENHEID TOT NAZIT

Klinische avond 29 januari 2019, Sneek: 'Broze botten breken - minder geëmmer in Lemmer'

18:30 uur

MAALTIJD

19:15 uur

Actuele zaken

19:30 uur

‘Osteoporose en fractuurpreventiepolikliniek en gewenste samenwerking’
met casuïstiek
Hannah van Loon, internist, Jannes Hornstra, huisarts in
Bozum en kaderhuisarts bewegingsapparaat

20:15 uur

PAUZE

20:30 uur

‘Had u dat niet zelf kunnen doen, dokter?’
Tjitte Verbeek van Buuren, arts-onderzoeker UMCG, en Hans Arentsen
huisarts in Lemmer

21:15 uur

Presentatie samenvatting en vastlegging onderlinge afspraken

21:30 uur

GELEGENHEID TOT NAZIT

 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps