Reumatologie

Belangrijke mededeling wachttijden

Belangrijke mededeling wachttijden Reumatologie voor patiënten en verwijzers

Eerder is gemeld dat de afgelopen jaren de toegangstijden voor een polibezoek Reumatologie  extreem opliepen. De reumatologen in Friesland hebben hiervoor samen met de ziekenhuizen en zorgverzekeraar naar een oplossing gezocht . Om deze reden is er een vacature voor een reumatoloog gesteld. Deze vacature is  helaas voorlopig nog niet ingevuld. In heel Nederland is een tekort aan reumatologen. 

Tijdelijk extra capaciteit

Met ingang van 1 juli 2016 is een nieuwe orthopeed werkzaam in het Antonius Ziekenhuis, de heer H. Bron. Om de toegangstijden bij Reumatologie in te korten, zal hij ook 1 dag per week op de poli Reumatologie in Sneek gaan werken, onder supervisie van de reumatologen. Hiervoor worden door de reumatologen specifieke patiëntencategorieën geselecteerd. Deze tijdelijke situatie zal duren totdat de vacature voor een nieuwe reumatoloog is ingevuld. Er verandert voor de huisarts/verwijzers niets aan de verwijzing via Zorgdomein. De gebruikelijke triage blijft hierop van toepassing.

We hopen hiermee een gedeelte van de toegangstijdenproblematiek op te lossen.

Dr. E.N. Griep en J.R.M. Griep-Wentink        J. Wijnbergen
Reumatologen                                             Manager Zorg
Antonius Ziekenhuis                                    Antonius Ziekenhuis

Sneek Emmeloord
Vestiging Sneek
Routebeschrijving Bolswarderbaan 1
Zie hieronder bij bereikbaarheid
Route 96, 2e etage
Hoe snel word ik geholpen?
De huidige toegangstijd is 4 weken, LET OP: verwijzingen worden beoordeeld op urgentie door de reumatoloog. Hierdoor kan de toegangstijd langer zijn.
Onze openingstijden
Vandaag geen spreekuur
Maandag 08.30- 18.00 uur Dinsdag 08.30- 18.00 uur Woensdag 08.30- 18.00 uur Donderdag 08.30- 18.00 uur Vrijdag 08.30- 18.00 uur
Zie alle openingstijden

Telefonische bereikbaarheid

U kunt voor het wijzigen van een afspraak bellen met het secretariaat van de polikliniek Reumatologie op werkdagen van 08.30 uur tot 12.00 uur. Telefoonnummer: 0515 - 48 89 93. 

We verzoeken u - mede in het belang van uw gezondheid - alleen om zeer dringende redenen zoals ziekte uw vervolgafspraak te wijzigen daar deze steeds meerdere maanden vooruit volgeboekt zijn.

 

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om vragen over uw ziekte of medicijnen  te stellen tijdens de controle afspraak.

 

Is toch tussentijds contact over uw ziekte nodig dan kunt u het secretariaat bellen voor het inplannen van een afspraak bij de VRC. Ook bestaat de mogelijkheid om uw vraag te mailen (e-mailadres: polireumatologie@antonius-sneek.nl). U kunt bij tussentijdse vragen eerst bij uw huisarts terecht, deze kan dan beslissen of het nodig is om tussentijds contact op te nemen met uw reumatoloog. 

 

Ook kunt u voor vragen over medicatie of overleg met de VRC bellen op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.00 uur op 0515 - 48 83 89 (vanaf 1 januari). De telefoon zal dan beantwoord worden door de VRC.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00