Zorgdomein

Zorgdomein ondersteunt het verwijsproces en de bijhorende communicatie binnen en tussen 1e en 2e lijns zorgverleners. Ook het verwijsproces van de Friese en Noordoostpolder huisartsen naar de Antonius Zorggroep wordt door Zorgdomein ondersteund. Hiervoor zijn over en weer afspraken gemaakt in de Werkinstructie Zorgdomein - verwijzen naar specialistische zorg.

 

Aanvragen eerstelijns diagnostiek

 

Naast het verwijzen naar de tweede lijn kan er middels Zorgdomein ook eerstelijns diagnostiek worden aangevraagd. Hier vindt u de Werkinstuctie Zorgdomein - aanvragen 1e lijns diagnostiek

 

Werkgroepen

 

Om de verwijzing middels Zorgdomein inhoudelijk up to date te houden, zijn er per specialisme transmurale vakgroepoverleggen geformeerd. In deze werkgroepen komen specialisten en huisartsen 1x per jaar samen om de verschillende verwijsprocessen te evalueren en waar nodig aan te passen.  In onderstaand document vindt u de namen van de verschillende huisartsen die met dit doel aan specialismen zijn gekoppeld. Hier vindt u het overzicht: Transmurale vakgroepoverleggen

 

Vragen?

 

Indien u vragen heeft over Zorgdomein en/of het gebruik ervan, kunt u contact opnemen met Wybren de Graaf, afdelingshoofd zorglogistiek 

(w.dgraaf@mijnantonius.nl / 0515-488739)

 

Huisartsen en specialisten

Hier vindt u het overzicht van de huisartsen en specialisten.

 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@mijnantonius.nl.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps