Zorgaanbieders bundelen krachten voor inwoners Noordoostpolder en Urk

 

Het gaat over de samenwerkingspartners B. Braun / Elyse Klinieken Emmeloord,  Antonius Zorggroep, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Revalidatie Friesland, ambulancedienst van GGD Flevoland, Spoedapotheek Emmeloord, Medrie (verantwoordelijk voor de huisartsenpost), Huisartsenpraktijk Kuiken en de Valk, Huisartsenpraktijk Nielen en Huisartsenpraktijk Schaafsma en de GGz Centraal.

 

Visie

Onlangs kwamen partijen bijeen om nader inhoudelijk kennis te maken en een gezamenlijke visie te ontwikkelen van waaruit zij het Gezondheidscentrum willen ontwikkelen. Hier waren ook patiënten belangenorganisaties, regionale welzijnsorganisaties, het Zilveren Kruis en vertegenwoordigers van de gemeenten Noordoostpolder en Urk bij aanwezig. Naast poliklinische zorg, dagverpleging en revalidatie moet er ook een spoedpost voor eenvoudige, niet complexe chirurgie komen in het nieuwe gezondheidscentrum. Betrokken partijen hebben een projectleider aangetrokken en een plan van aanpak opgesteld. Diverse werkgroepen met vertegenwoordiging vanuit de samenwerkingspartners gaan aan de slag met meerdere thema’s, zoals bouw en inrichting, zorg en behandeling, personeel, E-health en (zorg)technologie en facilitaire zaken. Eind maart moet al een zogenoemd Programma van Eisen voorliggen. Binnen drie jaar moet het Gezondheidscentrum er staan.

 

“We zijn al langere tijd met elkaar in gesprek. Het faillissement van de MC Groep heeft een en ander in de stroomversnelling gebracht. Het is nu belangrijk snel en zorgvuldig met partijen flinke stappen te maken. De inwoners van Noordoostpolder en Urk kunnen straks thuis of dichtbij huis die gespecialiseerde zorg en behandeling ontvangen die nodig is. Dat is wel zo fijn, voor zowel hen als voor familie en vrienden”, zegt Marcel Kuin voorzitter van de Stuurgroep Gezondheidscentrum en bestuurder van Antonius Zorggroep.

 

Gezondheidsplein
De gemeente Noordoostpolder, eigenaar van het gebouw van het Dokter Jansencentrum, heeft de wens geuit de hierin nog gevestigde zorg- en welzijnsorganisaties ook graag te verhuizen naar de Urkerweg. De hier nog braakliggende kavels zijn eigendom van de Antonius Zorggroep en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De gemeente is in gesprek met partijen om huisvesting mogelijk te maken in een ander te realiseren gebouw naast het nieuwe centrum. Deze clustering van zorg- en welzijnsorganisaties aan de Urkerweg heeft van de gemeente de naam ‘Gezondheidsplein Noordoostpolder’ gekregen.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps