Stabiele resultaten verstevigen de Antonius Zorggroep

Het meerjarencontract met zorgverzekeraar De Friesland dat onlangs werd afgesloten, versterkt dit solide fundament voor de toekomst. “Ondanks de onzekerheid die de Covid-crisis met zich meebrengt, zijn we tevreden over de resultaten en kijken  vol vertrouwen naar de toekomst,” vertelt  Timmermans. “We zijn trots op de manier waarop in 2019 de zorg in de Noordoostpolder en op Urk verder is opgepakt,  we in 2020 met elkaar de zorg en behandeling voor Covid-patiënten en -cliënten hebben opgepakt. We bereiden ons nu voor op verdere investeringen in diagnostiek, het operatiekamercomplex en de doorontwikkeling van zorg op afstand, zowel in Friesland als in Noordelijk Flevoland. “

 

Tijdens de Covid-pandemie heeft ook de mogelijkheid voor zorg op afstand zijn nut en noodzaak bewezen.  Verschillende poliklinieken en afdelingen hebben zorg thuis versneld ontwikkeld  en maken in 2020 verdere stappen richting thuismonitoring en thuisconsult. Ook binnen de thuiszorg haken cliënten en hun mantelzorgers gemakkelijker aan via nieuwe online mogelijkheden. Thuiszorg en ziekenhuiszorg versterken elkaar met deze ontwikkelingen binnen onze organisatie en werken samen aan goede zorg.

 

Voor investeringen op de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde is met patiënten, medisch specialisten, laboranten en medisch technici gekeken naar goede, moderne diagnostiek. Na de vernieuwingen op het gebied van mammografie en echografie in 2019 staan de komende maanden een SPECT-CT scan, een nieuwe MRI en een nieuwe CT scan op het programma. In 2021 zullen bovendien de röntgenkamers  vernieuwd worden. Ook komt er het komende jaar een nieuw operatiekamercomplex. Dankzij deze investeringen kunnen de  patiënten hier steeds volgens de laatste inzichten worden behandeld.

 

“Onze leidraad is  ‘Zorg in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan’. Daarmee bieden we  de juiste zorg op de juiste plek. De wens van de cliënt en patiënt staan centraal bij al onze nieuwe plannen. Nieuwe ontwikkelingen in de zorg geven we steeds vorm en inhoud vanuit patiëntenparticipatie. De input van ervaringsdeskundigen, onze cliëntenraad  en van toegewijde artsen en medewerkers staan aan de wieg van vele nieuwe initiatieven, vanuit een solide basis waar we trots op kunnen zijn.”

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps