Positief resultaat voor Antonius Zorggroep

De Antonius Zorggroep heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van 4,5 miljoen euro. Het Antonius Ziekenhuis laat een resultaat van 5 miljoen euro zien. Thuiszorg Zuidwest Friesland heeft 0,5 miljoen euro verlies geleden. Vorig jaar sloot de Antonius Zorggroep het jaar af met een positief resultaat van 2 miljoen euro.

 

Het hogere resultaat in 2017 is grotendeels toe te schrijven aan incidentele baten, zoals aan de verkoop van de deelneming in  Ambulancezorg Friesland. Daarnaast zijn  in 2017 geplande verbouwingen van de afdeling Vrouw en Kind en van het OK-complex in 2018 afgerond, wat ook een positief effect heeft op het resultaat van 2017.

 

De wijkzorg heeft in 2017 een positief resultaat geboekt van 1,1 miljoen euro. Deze zorg thuis wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. Het positieve resultaat is onder andere bereikt door een betere registratie  en facturering. Op de hulp in de huishouding en thuisbegeleiding is wederom verlies geleden. Deze hulp wordt gefinancierd vanuit de Wmo. De tarieven die de gemeenten  betalen bleken ook in 2017 ontoereikend.

 

“We zijn blij met de goede resultaten,” aldus Sandra Timmermans, lid Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep . “Hierdoor kunnen we reserves opbouwen die de komende jaren nodig zijn voor investeringen in apparatuur, gebouwen en in  ICT en e-health. De Antonius Zorggroep is, met zowel ziekenhuiszorg als thuiszorg, sterk in de zorgketen, van zorg in het ziekenhuis tot zorg thuis. Met dit concept gaan we in 2018 verder op de ingeslagen weg.”

 

De jaarrekening 2017 vindt u op www.mijnantonius.nl/jaarverslagen

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps