Parkinson cliënten krijgen thuis dezelfde behandeling als in het ziekenhuis

26-01-2022

 

Zorg thuis als het kan en in het ziekenhuis als het moet. Vanuit dit oogpunt zette Antonius, een thuiszorgorganisatie en ziekenhuis in één, een integraal team op voor cliënten met de ziekte van Parkinson. ‘ Zorgcontinuïteit wordt met dit integrale team gewaarborgd,’ vertelt Willie Boringa, verpleegkundig specialist Parkinson. Samen met Els Reeuwijk, programmamanager Juiste Zorg op de Juiste Plek en Lonnie de Jong, Parkinsonverpleegkundige thuis, vertellen zij aan ActiZ over deze samenwerking.

Integraal team met één aanspreekpunt

Om de zorg toekomstbestending te maken is het anders organiseren van zorg noodzakelijk. Goede samenwerking is hierbij belangrijker dan ooit. Bij Antonius zijn de professionals van het ziekenhuis en de professionals in de wijk deze samenwerking aangegaan. Sinds juli 2021 werkt Antonius met een integraal team Parkinson.

Waar voorheen enkel de neuroloog en de verpleegkundig consulent overleg met elkaar hadden over de Parkinsonpatiënten die de polikliniek bezochten, is er nu een integraal team. In dit team hebben de neuroloog, verpleegkundig specialist, verpleegkundig consulent ziekenhuis en de thuiszorg afstemming met elkaar. Die thuiszorgcomponent is een prachtige toegevoegde dimensie, omdat de zorg bij de patiënt thuis voortgezet kan worden. Zo hoeft er minder vaak een huisarts te worden geconsulteerd of wordt voorkomen dat patiënten opgenomen worden in het ziekenhuis. 

 

 

Programmamanager Reeuwijk vertelt: ‘Het aantal cliënten met Parkinson is de afgelopen jaren toegenomen en neemt nog meer toe. Dit was voor onze polikliniek echt een uitdaging, de werkdruk nam toe en er was onvoldoende personele bezetting. Daarnaast is bij de ziekte van Parkinson één aanspreekpunt voor de cliënt belangrijk omdat we werken met een multidisciplinair team. Dit team bestaat bijvoorbeeld uit een neuroloog, de huisarts en een fysiotherapeut. ‘Dit vraagt om een goede coördinatie. Op dat gebied maken we mooie stappen met dit integrale team’, vult verpleegkundig specialist Boringa aan.

Zorgcontinuïteit

Boringa: ‘Dit integrale team zorgt ervoor dat de zorg thuis en zorg in het ziekenhuis vloeiend in elkaar overlopen. Vooral voor mensen die in een latere fase van de ziekte moeizaam naar de polikliniek in het ziekenhuis kunnen komen. Ze hebben tegen die tijd al een band opgebouwd met de Parkinsonverpleegkundige thuis. En doordat de medewerkers van het ziekenhuis op de achtergrond blijven meedenken, voelen de cliënten vertrouwen. Cliënten waarderen dit en zorgcontinuïteit wordt op deze manier gewaarborgd.’

 

‘Daarnaast is het voor ons een meerwaarde dat wij over kennis beschikken wat betreft de thuissituatie van een cliënt. Parkinson cliënten kunnen niet altijd goed aangeven hoe het er thuis aan toe gaat. Neem bijvoorbeeld een alleenwonende cliënt met cognitieve problemen; de beleving van een cliënt kan in zo’n geval anders zijn dan de werkelijkheid. Door thuis mee te kijken, krijgen we toch een compleet beeld’, aldus Boringa.

De Jong kan als Parkinsonverpleegkundige thuis in het thuiszorg dossier kijken én het dossier van het ziekenhuis: ‘Dit maakt het een stuk makkelijker’, vertelt de Jong. ‘Maar een integraal dossier zou nóg fijner werken, die wens is er al jaren.

Samenwerking

Boringa: ‘Het is echt en verrijking van je werk. En het is goed om zorgen met elkaar te kunnen delen en eens te vragen: hoe zou jij deze situatie aanpakken? Je kan veel van elkaars expertise leren.’ De Jong vult aan: ‘In het beginstadium kost het allemaal wat meer tijd, je moet echt investeren in een goede werkwijze. Het is pionieren wat we met elkaar doen: tijdrovend, maar wel erg leuk!’

 

De samenwerking met zorgorganisatie Patyna is een belangrijk onderdeel van het project. Patyna biedt zorg, welzijn en wonen aan ouderen in Friesland, op één van hun locaties of bij ouderen thuis. De verpleegkundig specialist Parkinson, in dit geval Boringa, werkt ook een aantal uren per week voor Patyna. Op deze wijze is sprake van samenwerking tussen verschillende organisaties. Boringa coördineert vanuit het integrale team alle Parkinsonzorg voor alle Parkinsonpatiënten uit de regio. Reeuwijk vertelt: ‘Op deze manier borgen we dat behandelafspraken die door het integrale team in gang gezet zijn, bij de desbetreffende zorglocatie een goed vervolg krijgen. Het uiteindelijke doel is dat er voor alle Parkinsonpatiënten in de regio één duidelijk aanspreekpunt is. Of de cliënt nu nog thuis woont of opgenomen is in een geriatrische revalidatiezorg instelling.’

 

Het integrale team Parkinson werkt ook samen met huisartsen; het zogeheten Spinnaker traject. Boringa vertelt hierover: ‘Regelmatig kom ik samen met een groep huisartsen en de neuroloog. Welke zorg hoort bij de huisarts en welke zorg hoort bij de polikliniek? Deze vraag staat centraal. We spreken over de complexiteit van de aandoening en maken duidelijke werkafspraken, zodat de cliënt uiteindelijk de beste zorg krijgt.’

De toekomst

Team Parkinson is het eerste integrale team van Antonius én een succes. Reeuwijk verwacht dat er in de toekomst nog meer integrale teams gevormd gaan worden. ‘Denk bijvoorbeeld aan oncologie, waarbij we toedieningen thuis kunnen doen. Of wondzorg, waarbij we zien dat de integratie nu al gaande is.’

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps