Opnieuw kwaliteitscertificaat Qualicor Europe voor Antonius Zorggroep

 

De Antonius Zorggroep biedt mensen goede zorg door betrokken medewerkers, thuis of in het ziekenhuis. Dat beeld is onlangs weer bevestigd door de auditoren van Qualicor Europe (voorheen NIAZ Qmentum). Zij hebben de accreditatie op basis van Qmentum Global voor de Antonius Zorggroep opnieuw met vijf jaar verlengd. De audit voor de accreditatie vond deze keer plaats tijdens de coronapandemie. De auditoren konden de organisatie niet fysiek bezoeken, maar bezochten het ziekenhuis en de thuiszorg online. Zorgmedewerkers namen de auditoren via een tablet mee tijdens hun werk. De auditoren stelden hen en hun collega’s vragen en gaven hen opdrachten, om zo een goed beeld te krijgen van de zorg. Ook cliënten werd op die manier gevraagd naar hun mening over de zorg en de medewerkers van de organisatie.

 

De auditoren gaven na afloop terug dat ze onder de indruk zijn van de cliëntgerichtheid en cliëntvriendelijkheid in de gehele organisatie. “De medewerkers waren zeer transparant in hun communicatie en straalden trots uit over hun werk. De cultuur van de instelling getuigt van professionaliteit en warme betrokkenheid,” zo is te lezen in het rapport van de auditoren. De auditoren waren ook tevreden over de manier waarop cliënten betrokken zijn bij de organisatie. De Cliëntenraad  heeft een heel actieve rol bij de organisatie, ook als het gaat om de kwaliteit van zorg. Patiëntenparticipatie is bovendien een belangrijke pijler bij nieuwe projecten. Een initiatief als de Moederraad op de afdeling Verloskunde werd als goed voorbeeld genoemd.

 

De samenwerking tussen thuiszorg en ziekenhuis binnen één organisatie, met onder andere de projecten van Antonius Thuis, maar ook de warme overdracht tussen ziekenhuis en thuiszorg viel de auditoren op. Thuiszorg biedt de Antonius Zorggroep aan via medewerkers van Thuiszorg Zuidwest Friesland. Als regioaanbieder heeft de thuiszorgorganisatie een leidende rol in de thuiszorg in de regio. Dit kwam ook duidelijk naar voren tijdens de COVID-19 pandemie. De samenwerking van thuiszorgorganisaties in de regio kwam in de audit dan ook positief naar voren. De zorg binnen de Antonius Zorggroep  door integrale teams kan op de waardering van de auditoren rekenen. Deze aanpak past binnen Koers 2022 van de Antonius Zorggroep, waarin het beste uit twee werelden gecombineerd wordt: in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan. “De complimenten van de auditoren en de accreditatie laten zien dat we op de goede weg zijn om onze Koers 2022 in de hele organisatie in de praktijk brengen,” benadrukt Marcel Kuin, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep.

 

Tijdens de audit kwam duidelijk naar voren dat medewerkers trots zijn op hun werk en trots op de organisatie. Om nieuwe medewerkers goed kennis te laten maken met de organisatie en ook van hen te kunnen leren, noemde de auditcommissie het Verwonderboekje en Verwonderbijeenkomsten, die horen bij de introductie van nieuwe  medewerkers. Ze worden hierbij gestimuleerd om na enkele weken aan te geven wat hen opvalt aan de organisatie, waarover ze zich verbazen en waar ze blij van worden. Een initiatief om de werkdruk bij zorgmedewerkers te verlichten, is de inzet van zorgassistenten (24/7). De auditoren gaven de organisatie hiervoor een compliment.

 

In het vervolg zal de kwaliteitsbeoordeling niet meer één keer per vier jaar zijn, maar wordt er elke 20 maanden door Qualicor geaudit. Daarnaast zorgt de organisatie voor eigen interne audits. De kwaliteit van zorg is daarmee voortdurend geborgd.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps