Onzeker jaar, toch positief financieel resultaat Antonius Zorggroep

Afgelopen jaar is ontzettend veel van de zorg gevraagd. Het werd een bijzonder jaar, met ingrijpende momenten, hartverwarmende reacties en ook met verdriet en bijzonder veel inzet. Begin 2020 overviel COVID-19 ons allemaal.  Dit had een enorme impact op de medewerkers, specialisten, en de patiënten en cliënten van de Antonius Zorggroep. Om de benodigde COVID-19 zorg te kunnen aanbieden, is de reguliere zorg een paar keer noodgedwongen afgeschaald. In 2020 werd eens te meer duidelijk hoe belangrijk de koers van de organisatie dan is en hoe strategische samenwerking met verschillende partners van wezenlijk belang is.

 

Op het gebied van COVID-zorg is intensief samengewerkt met andere zorgverleners, in de regio en daarbuiten. Thuiszorg Zuidwest Friesland verleende als hoofdaanbieder COVID-zorg voor andere organisaties in de regio. Heel intensief, maar mooi dat het zo kan. In 2020 zijn, ondanks de aandacht voor COVID-19 en de bijgestelde ambities, ook veel mooie ontwikkelingen in gang gezet en doelstellingen gerealiseerd. De Antonius Zorggroep heeft het NEN 7510 certificaat behaald, waardoor patiënten en cliënten verzekerd zijn van patiëntveilige zorg. Het weekblad Elsevier noemde in 2020 het Antonius Ziekenhuis tot één van de beste ziekenhuizen in Nederland. Mooie opstekers in een spannende tijd.

 

Positief resultaat

Met de zorgverzekeraars bereikte de Antonius Zorggroep in januari vorig jaar overeenstemming om over te gaan op horizontaal toezicht: geen verantwoording achteraf, maar vertrouwen in elkaar, in openheid en transparantie. Ook hebben we met de zorgverzekeraar in 2020 een meerjarencontract afgesloten. Daarmee is een stabiele financiële basis voor de komende jaren gelegd. De Antonius Zorggroep is in 2020 een financieel gezonde organisatie gebleven. Ondanks de coronapandemie, wat directe en indirecte gevolgen heeft gehad op de financiële prestaties over 2020, heeft de Antonius Zorggroep het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 2,5 miljoen.

 

De coronapandemie heeft ook de komende periode grote impact op onze patiënten, medewerkers en bedrijfsvoering. Ten aanzien van de financiële positie van de Antonius Zorggroep zijn de onzekerheden echter beperkt. Net als voor 2020 zijn voor 2021 met de Minister van VWS en de zorgverzekeraars via de zorgcontractering, de continuïteitsbijdrage-regeling en de hardheidsclausule passende financiële afspraken gemaakt, met daarin opgenomen een financieel vangnet.

 

Samenwerking en digitalisering

De samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners in de regio is in 2020 op vele vlakken geïntensiveerd. Met Philips en Beter Dichtbij werden strategische samenwerkingsafspraken gemaakt, bijvoorbeeld voor thuismonitoring en beeldbellen door zorgprofessionals met onze patiënten en cliënten. Qua zorg heeft de Antonius Zorggroep steeds meer ingezet op zorg in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan. Het programma Antonius Thuis startte hiervoor de testfasen van de verschillende patiëntpaden. In de regio Noordelijk Flevoland werd in 2020 de basis gelegd voor het gezondheidscentrum in Emmeloord. Met verschillende partijen werkt de Antonius Zorggroep samen om met elkaar de zorg voor inwoners in de Noordoostpolder en Urk vanuit één locatie op een goede, betrokken manier te organiseren. In het kader van Voortdurend Verbeteren hebben is  versneld ingezet op digitalisering. Niet alleen in de zorg voor patiënten en cliënten, maar ook in de eigen handelingen vonden zorgverleners steeds meer mogelijkheden om digitaal samen te werken.

 

Marcel Kuin en Sandra Timmermans,  Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep, kijken met trots terug op het afgelopen jaar en de inzet van de zorgverleners. “In 2020 is in korte tijd het werk in onze organisatie aangepast aan de realiteit rondom het coronavirus. Met vereende kracht van onze medewerkers en specialisten is in het ziekenhuis en in de thuiszorg heel veel werk verzet. Iedereen droeg een steentje bij voor onze patiënten en cliënten. Daar zijn we trots op. Onze basis is én blijft oprechte aandacht voor mensen die onze zorg nodig hebben. We zijn dan ook erg blij met de hoge waarderingen die patiënten en cliënten ons geven. Samen bieden we hen ook nu de best mogelijke zorg op de meest passende locatie. En dat doen we mét onze gewaardeerde medewerkers.”

 

Kijk voor de jaarrekening 2020 en het maatschappelijk jaarverslag 2020 op https://www.mijnantonius.nl/jaarverslagen

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps