Landelijke primeur: Eerste ziekenhuis in Nederland klaar voor uitwisseling via persoonlijke gezondheidsomgeving

Patiënten van het Antonius Ziekenhuis kunnen al veel zaken online regelen via het patiëntportaal www.mijnantonius.nl. Zo’n 40 procent van de patiënten van het ziekenhuis logt maandelijks in op het portaal. “Dat veertig procent van onze patiënten ons patiëntportaal actief gebruikt, is een mooie ontwikkeling” zegt Age Boelens, anesthesioloog-intensivist en CMIO: ”Als zorggroep willen we de digitale gegevensuitwisseling verder verbeteren. Door meer informatie uit het medisch dossier beschikbaar te stellen, geven we de patiënt meer regie over zijn eigen zorgproces.”

 

De mogelijkheid om het dossier te koppelen aan een PGO komt voort uit een landelijk programma om patiënten meer inzicht in hun eigen zorg te geven. Dit is het Versnellingsprogramma Informatieuitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Het Antonius Ziekenhuis heeft vorige week de doelstellingen uit het VIPP programma laten beoordelen en heeft deze behaald. Dit resultaat betekent onder andere dat het ziekenhuis een vereiste set aan medische gegevens voor zijn patiënten toegankelijk heeft gemaakt. Deze zijn toegankelijk voor de patiënt die inlogt op mijnantonius.nl.

 

Een patiënt vindt in het portaal informatie over onder andere diagnoses, medicatie, poli(klinische) contacten, labuitslagen en de verrichtingen die zijn uitgevoerd. De auditor geeft in de rapportage aan; “Wij hebben geconstateerd dat de Antonius Zorggroep een duidelijke visie heeft op digitalisering en wat dit kan betekenen voor haar patiënten. De Antonius Zorggroep is een innovatief ziekenhuis dat investeert in nieuwe ontwikkelingen en dus ook eHealth. De strategie van de Antonius Zorggroep voor de langere termijn is “in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan”. Zij gebruikt hierbij eHealth mogelijkheden om deze strategie vorm te geven.”

 

Versnellingsprogramma VIPP
Het versnellingsprogramma VIPP is bedoeld voor ziekenhuizen, om te voldoen aan wetgeving die stelt dat uiterlijk in 2020 alle Nederlanders hun medische gegevens digitaal beschikbaar hebben. Daarnaast wil de overheid digitale gegevensuitwisseling in de zorg vanaf 2021 verplicht stellen. Met het behalen van de audit van VIPP heeft het ziekenhuis een grote stap gezet in de mogelijkheden voor patiënten om deze gegevens digitaal beschikbaar te krijgen.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps