Hulp in de huishouding van de Antonius Zorggroep wordt zelfstandig

De huishoudelijke hulp heeft een goede toekomst als de organisatie ervan zich volledig kan richten op huishoudelijke hulp. Dit blijkt uit het onderzoek dat de Antonius Zorggroep heeft gedaan naar de manier waarop de huishoudelijke hulp in de toekomst het best georganiseerd kan worden.

Op maandag 3 december zijn medewerkers op de hoogte gebracht tijdens medewerkersbijeenkomsten. Alle cliënten hulp in de huishouding zijn per brief geïnformeerd. Voor hen blijft de continuïteit en kwaliteit van de hulp in de huishouding verzekerd.

Een nieuw bedrijf is aantrekkelijk omdat het aanbod slimmer georganiseerd kan worden. In het nieuwe bedrijf ligt de volledige focus op de huishoudelijke hulp, zodat de aandacht voor medewerkers kan worden versterkt. De komende maanden wordt gekeken hoe het  nieuwe bedrijf voor hulp in de huishouding wordt opgezet. Olaf van der Heide is als kwartiermaker aangesteld om hiervoor een plan te maken: “Als we ons binnen de hulp in huishouding specialiseren, worden we er nog beter in. Het kan netter en preciezer.” In het plan komen zowel de cliënten als de medewerkers centraal te staan.

Tot de plannen zijn uitgewerkt blijven alle medewerkers hulp in de huishouding bij de Antonius Zorggroep in dienst en voor hun cliënten werken zoals zij dat gewend zijn.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps