Gezondheidscentrum in Emmeloord krijgt vorm

Het nieuw te bouwen gezondheidscentrum in Emmeloord wordt concreter. De 12 samenwerkende partijen1, waarvan de Antonius Zorggroep één is, vinden dat samenwerken de komen jaren intensiever en anders moet om goede zorg te kunnen blijven verlenen aan inwoners in de regio. In gesprek met Marcel Kuin, Albert Hilvers en Wiljo van Alebeek.

“Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het een verzamelgebouw wordt, van waaruit diverse organisaties los van elkaar hun activiteiten aanbieden”, zegt Marcel Kuin, bestuurder Antonius Zorggroep en voorzitter van de regiestuurgroep van het grootschalige project. “Vanuit het gezondheidscentrum moet een integraal aanbod van toekomstbestendige zorg en behandeling geleverd worden; passend bij de vraag van de patiënt en aansluitend op elkaars dienstverlening.”
Het gebouw dient slechts om de gezamenlijke visie op alle mogelijke manieren te ondersteunen en te faciliteren. “Het doel is om overstijgend samen te werken, zowel binnen als buiten de muren van het nieuwe gezondheidscentrum. Dus ook met de regionale patiënten belangenorganisaties, welzijnsorganisaties, de zorgverzekeraar en de gemeenten Noordoostpolder en Urk.

Informatievoorziening

De 12 samenwerkende partijen hebben inmiddels ver uitgewerkte plannen voor het nieuw te bouwen gezondheidscentrum en samen beschikken zij al over een georganiseerd zorgnetwerk. “Daarbij willen we ook innovatief zijn wat betreft onderlinge uitwisseling van informatie”, vervolgt Wiljo van Alebeek, bestuurder van B. Braun Care / Elyse, mede-ontwikkelaar en verantwoordelijk voor onder andere dialysezorg in Emmeloord. “We vinden het belangrijk dat de zorgverlener en de patiënt beide adequaat geïnformeerd zijn en blijven. Uiteraard met inachtneming van alle privacyregels. Met de innovatieve werkwijze die we voor ogen hebben, wordt Noordelijk Flevoland ook internationaal op de kaart gezet.”

Samenwerking

Op vele terreinen is uitgesproken en bedacht dat samenwerken meerwaarde heeft. “Zowel als het gaat om meer klantgericht werken als ook doelmatiger. Dat laatste is ook nodig wat betreft het kunnen beschikken over voldoende personeel voor de middellange termijn”, gaat Albert Hilvers, bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe Land verder. “COVID-19 heeft ons allemaal erg overvallen en tegelijkertijd heeft het ons ook laten zien dat samenwerken goed lukt.”
Samenwerken is echt nodig, aldus de bestuurders. In de huidige tijd waar mogelijkheden zich snel ontwikkelen, personeel schaars is en de zorg bestaat uit een ‘lappendeken’ van financieringen is het voor een individuele organisatie bijna niet meer te doen om echt klantgerichte zorg te leveren. “Er komt meer nadruk op preventie, zorg wordt meer en meer bij de mensen thuis geleverd en de inzet van zorgtechnologie biedt veel meer mogelijkheden om zorg en behandeling op afstand te leveren en te monitoren.”

Programma van Eisen

Diverse werkgroepen zijn de afgelopen maanden aan de slag gegaan met gemeenschappelijke thema’s, zoals bouw en inrichting, zorg en behandeling, personeel, E-health en (zorg)technologie, inkoop, subsidies en facilitaire zaken. Inmiddels zijn de individuele en gezamenlijke eisen en wensen in kaart gebracht. Nu volgt een gezamenlijk Programma van Eisen. Hierbij wordt ook gekeken naar de onderlinge relaties en afhankelijkheden, zodat het een logisch ingericht gebouw wordt. Architecten zijn aangesloten en helpen hierbij.
Er wordt gesproken over onder andere poliklinieken, dagbehandeling, oefenzalen, bedden voor tijdelijke opvang bijvoorbeeld bij crisis, zorgunits voor palliatieve zorg en behandeling, innovatieve faciliteiten voor revalidatie, groeps-, behandel- en werkruimten, onderzoekskamers, 24-uurs apotheek, praktijk voor huisartsen, slaapruimten voor personeel en facilitaire zaken zoals gedeelde wachtruimten, magazijn, balies, etc. Marcel Kuin: “De volgende stap is dit Programma van Eisen te bespreken en verder te concretiseren met de eigen achterban en medezeggenschap van de 12 samenwerkende partijen.”
Doel is rond oktober definitieve duidelijkheid te hebben over de invulling en dat ergens in het voorjaar van 2021 gestart wordt met de bouw van het gezondheidscentrum. In 2022 moet het er staan. Het gezondheidscentrum wordt gebouwd aan de Urkerweg in Emmeloord. Hier ligt nog een groot stuk braakliggend terrein dat in het bezit is van de Antonius Zorggroep en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Het is de bedoeling dat het Gezondheidscentrum Emmeloord onderdeel gaat uitmaken van een zogenoemd Gezondheidsplein Noordoostpolder/Urk dat wordt ontwikkeld door B. Braun Care in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder.

1 De 12 samenwerkende partijen zijn: Antonius Zorggroep, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Revalidatie Friesland, Medrie (verantwoordelijk voor de Huisartsenpost), Elyse Holding, Ambulancedienst van GGD Flevoland, Spoedapotheek Emmeloord, Huisartsenpraktijk Kuiken en de Valk, Huisartsenpraktijk Nielen, Huisartsenpraktijk Schaafsma, B. Braun Care en GGz Centraal.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps