Een compleet digitaal patiënt- en cliëntdossier nu heel dichtbij

Afgelopen donderdag heeft het Bestuurlijk ROAZ Noord-Nederland (Regionaal Overleg Acute Zorg) formeel opdracht gegeven voor het bouwen van deze Zorgviewer, een idee en initiatief van een aantal enthousiaste noordelijke zorgverleners die samenwerken onder naam RIVO-Noord.

Gezamenlijke informatievoorziening essentieel
Van huisarts tot verpleeghuisarts, van verloskundige tot gynaecoloog, van psychiatrisch verpleegkundige tot psychiater, van ambulanceverpleegkundige tot anesthesioloog: met de Zorgviewer kunnen alle zorgverleners in de toekomst zorg verlenen op basis van álle informatie die er beschikbaar is: actuele bloedwaarden, allergieën, behandelwensen en -grenzen en medische historie. Betekent deze oplossing dat er weer een extra medisch dossier in de lucht komt? “Nee”, verzekert reumatoloog Dan Zhang. Naast haar werkzaamheden als reumatoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden is Zhang chief medical information officer (cmio) en slaat zij de brug tussen de medische wereld en de wereld van de technologie. Zhang: “Als cmio’s uit de Noordelijke zorgorganisaties zijn we ervan overtuigd dat we de zorg in zorgnetwerken of (regionale) zorgpaden moeten verlenen om inwoners van de beste zorg te kunnen voorzien. Een gezamenlijke informatievoorziening -in de vorm van de Zorgviewer- is daarvoor essentieel.”

Extra tijd en aandacht
Yoeri Zuidwijk, huisarts bij Huisarts Marsdijk in Assen en cmio bij Dokter Drenthe, is ervan overtuigd dat de Zorgviewer de zorg nog beter maakt en dat zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan hun primaire zorgtaak. “Als huisartsen krijgen wij veel informatie van veel verschillende zorgverleners toegestuurd. Ouderwetse brieven op papier, digitale brieven in een Word-document of een pdf’je, diagnostiek op dvd, mails. En deze komen ook nog eens via verschillende kanalen binnen. Het is dus vaak een behoorlijke puzzel om alle informatie van een patiënt in beeld te krijgen. En dat kost veel tijd en die tijd besteden we veel liever aan extra zorg en aandacht voor onze patiënten.”

Zorg voor de toekomst
Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, bestuurder bij het Universitair Medisch Centrum Groningen: “De Zorgviewer is een fantastische stap voorwaarts, voor de beschikbaarheid van gezondheidsinformatie en daarmee voor de hele zorg. Al jaren wordt er gesproken over de noodzaak van een actueel en volledig dossier voor patiënten en cliënten. En landelijk zijn er zeker ontwikkelingen. Maar als het gaat om samenwerken en IT-oplossingen, lopen we in het Noorden ver voorop.” Sandra Timmermans, bestuurder bij Antonius, beaamt wat haar collega-bestuurder zegt. “Er is een aantal zeer gepassioneerde zorgverleners met een duidelijke toekomstvisie aan de slag gegaan. Deze ambitieuze club is uitgegroeid tot een groot samenwerkingsnetwerk [RIVO-Noord, waarbinnen Zhang de voorzittersrol vervult, red.], waarin veel zorgorganisaties verenigd zijn.” Dennis van Achthoven, directeur Icare Verpleging en Verzorging: “Dat het Bestuurlijk ROAZ (bestuurders van alle acute zorgaanbieders in Noord-Nederland) nu formeel de opdracht heeft gegeven om de Zorgviewer daadwerkelijk te gaan bouwen, is fantastisch.”

Acute zorg
Dat het ROAZ de handschoen voor het opdrachtgeverschap aantrekt, is niet meteen de meest voor hand liggende keuze. Het ROAZ houdt zich bezig met de acute zorg in Noord-Nederland, terwijl de Zorgviewer ingezet kan worden voor de gehele zorg: van huisarts tot verpleeghuisarts, van verloskundige tot gynaecoloog, van psychiatrisch verpleegkundige tot psychiater, van ambulanceverpleegkundige tot anesthesioloog. Erik Noordhof maakt als bestuurder bij Doktersdienst Groningen onderdeel uit van het Bestuurlijk ROAZ: “Data-beschikbaarheid komt binnen de acute keten veelvuldig aan bod als knelpunt én als kans om acute zorg op gewenste wijze in te zetten. Als bestuurders geloven wij erin, dat de Zorgviewer alle gezondheidsinformatie van inwoners beschikbaar maakt en we hiermee nog betere zorg kunnen verlenen in de acute gevallen. Daarom hebben we donderdag 15 december Ja gezegd op de realisatie van de Zorgviewer. En het bouwen gaat meteen starten in januari, zodat de eerste zorgorganisaties -binnen de acute keten- begin 2024 de Zorgviewer kunnen gebruiken. Vervolgens wordt de Zorgviewer uiteraard ook voor niet-acute zorg gereed gemaakt.”

Zorgviewer in geval van nood
Niet bij elke melding via 112 is het nodig om een ambulance op pad te sturen. Soms is een bezoek aan de huisartsenpost effectiever of is het fijn als de wijkverpleegkundige of de psychiatrisch verpleegkundige langskomt. Maar welke zorg er ook het meest passend is, de juiste informatie is essentieel. Of die informatie nou vanuit de meldkamer, via de ambulance naar de spoedeisende hulp gaat, of dat die informatie via een senioren alarmknop bij de huisarts binnenkomt en via de huisarts naar de ambulance gaat, dat doet er niet toe. Belangrijk is, dat de informatie juist en compleet is. Én als het ware met de patiënt meereist, via de toekomstige Zorgviewer.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps