Antonius Zorggroep en Patyna kiezen voor slimme koppeling voor optimale medicatieveiligheid

De Antonius Zorggroep en Patyna werken samen op het gebied van medicatie voor de bewoners en cliënten van Patyna. Deze medicatie wordt al langer door de apotheek van de Antonius Zorggroep geleverd aan Patyna. Door een slimme koppeling tussen de systemen HiX (elektronisch patiëntendossier waar de artsen van Patyna in voorschrijven en die de ziekenhuisapotheek gebruikt voor de controle en levering) en nCare (digitaal systeem voor registratie van medicatietoediening) ontvangt Patyna de toedienschema’s sinds kort op een aantal locaties digitaal van de Antonius Zorggroep. Medewerkers van Patyna in de verpleeg- of thuiszorg hebben hierdoor altijd up-to-date medicatiegegevens van de bewoner of cliënt tot de beschikking, waardoor de medicatieveiligheid stijgt en daarmee ook de kwaliteit van zorg. Na een succesvolle pilotfase zal dit binnenkort organisatiebreed uitgerold worden binnen Patyna.

Medicatiefouten voorkomen
Herman Kuipers (senior adviseur Human Technology bij Patyna): ‘’Dankzij de communicatie tussen HiX en nCare kan het toedienproces veiliger verlopen. Papieren aftekenlijsten behoren tot het verleden en onze medewerkers hebben hierdoor altijd het meest actuele medicatieoverzicht bij de hand in de app. Bovendien kan een tweede thuiszorgmedewerker of verzorgende eenvoudig op afstand controleren en accorderen dat de juiste medicatie aan de juiste bewoner of cliënt is toegewezen. Daarnaast geeft het de medewerkers een realtime overzicht of alle medicatie is geven. Zo kunnen we met elkaar medicatiefouten voorkomen.’’


Toegevoegde waarde voor apotheek
De nieuwe oplossing brengt niet alleen voordelen voor de toediener, maar ook voor de ziekenhuisapotheek. Zo hoeft de apotheek geen aftekenlijsten meer te printen. Ook is er minder mondeling overleg nodig tussen de apotheker en medewerker van Patyna. Alle benodigde informatie kan op een eenduidige en veilige manier worden verstrekt. Cornelis Ernst (projectleider Antonius Zorggroep): “Met de introductie van de digitale koppeling tussen HiX en nCare zetten we als ziekenhuis de volgende stap in patiënt- en medicatieveiligheid. De ziekenhuisapotheek en Patyna kunnen op elk gewenst moment de toedieningen naar de toedienregistratie van nCare oversturen en daarna digitaal binnen de app aftekenen. Een belangrijk voordeel daarbij is dat de toedienlijst altijd actueel is.”

Ziekenhuisapotheker Michiel Duyvendak voegt toe: “Het vullen van een externe toedienregistratie vanuit onze apotheek met HIX van Chipsoft is een landelijke primeur. Zo krijgen arts en apotheker ook beter inzicht in het gebruik van bijvoorbeeld pijn- of onrustmedicatie, die gebruikt wordt, zodat we daarop onze behandeladviezen kunnen afstemmen.”

nCare wordt al langer gebruikt in verzorgingshuizen die hun medicatie bij de openbare apotheek bestellen. Nu er met een toediensysteem gewerkt wordt, maakt het niet meer uit welke apotheek de locaties van Patyna bevoorraad. Door een uniforme werkwijze is er duidelijkheid voor het personeel en worden fouten voorkomen. De volgende stap die partijen willen zetten is dat ook het scannen van barcodes ondersteund wordt om de controle nog betrouwbaarder en efficiënter te maken; net zoals dat nu in het ziekenhuis werkt. Uiteindelijk worden dan meer fouten voorkomen, terwijl er geen tweede controle meer nodig is en de zorgmedewerkers daardoor meer aandacht aan de bewoner/cliënt kunnen besteden. Duyvendak besluit met: “Ook zullen we dit uitrollen naar andere zorgorganisaties waar we medicatie aan leveren. Dit zal landelijk ook door andere ziekenhuizen gevolgd gaan worden.”

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps