mammapoli
8.4 135 waarderingen

Zorgpad mammacarcinoom A7 ziekenhuizen

Deze informatie is onderdeel van het Zorgpad Mammacarcinoom A7 Ziekenhuizen. Het beschrijft het traject dat u als patiënt vanaf diagnose tot en met nacontroles doorloopt. Het Zorgpad gaat over gezamenlijke afspraken over de zorg voor borstkankerpatiënten.

 

De afspraken zijn gemaakt door:

  • het Antonius ziekenhuis in Sneek;
  • ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten;
  • ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen.

 

Het Zorgpad optimaliseert de multidisciplinaire afstemming van zorg tussen diverse hulpverleners in de afzonderlijke ziekenhuizen en hun samenwerking. Hiermee leveren zij een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboden zorg.

 

De informatie is goedgekeurd door het team van artsen en verpleegkundigen die u behandelen in het Antonius Ziekenhuis.

KuipersM
M.M. Kuipers Chirurg Aandachtsgebieden

algemene chirurgie; oncologische chirurgie; traumachirurgie; handchirurgie;

Borstkankervereniging Nederland (BVN)  heeft de criteria van de Monitor Borstkankerzorg aangescherpt. Ons ziekenhuis voldoet aan de normen die BVN stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Daarom zijn wij beloond met het roze lintje. Via de Monitor (www.monitorborstkanker.nl) zijn alle gegevens in te zien.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00