Leden van de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit maximaal 11 leden die wonen in het gebied waar Antonius zorg voor draagt. De leden zijn onafhankelijk en werken niet in de organisatie. Hieronder stellen de leden zich graag aan u voor.

Jan Bosma (voorzitter)

Mijn inzet is dat iedere patiënt antwoord krijgt op de drie goede vragen. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat betekent dat voor mij persoonlijk?

Johanna Eisma (vicevoorzitter en secretaris)

Ik maak deel uit van de cliëntenraad omdat het interessant werk is door de vele nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Ook als patiënt van dit ziekenhuis zie ik regelmatig nog verbeterpunten.  Ik vind het belangrijk dit te kunnen inbrengen en op deze wijze te kunnen bij dragen aan betere directe patiëntzorg en zo de patiëntparticipatie te stimuleren.


Evert Koekkoek

Opkomen voor patiënten- en cliëntenbelangen en werk en doelstelling van de cliëntenraad spreken mij als lid cliëntenraad aan. Ik vind het belangrijk dat iedere patiënt of cliënt met een zorgvraag centraal staat en als gelijkwaardige kan meebeslissen over zijn zorg.

 

Karlijn Lamers

Als lid van de cliëntenraad wil ik patiëntervaringen en mijn eigen ervaringen als langdurig ziekenhuis- en thuiszorgpatiënt gebruiken om de zorg voor anderen te verbeteren. Door goed te luisteren en te observeren, kan er beter begrip worden ontwikkeld wat patiënten willen en nodig hebben. Deze kennis zet ik graag in om bewustzijn te creëren en verbeterslagen te maken.

Lore Elzinga

Als lid van de cliëntenraad sta ik voor de stem van de client/patiënt. Ik denk graag mee met hoe het Antonius de behoefte en meningen van patiënten kan achterhalen. Ook vind ik het erg leuk om de ontwikkelingen in de zorg te volgen.

Ineke Wachter-Zomerman

Vanuit mijn achtergrond in zorg, welzijn en medezeggenschap vind ik het belangrijk dat ervaringen en wensen van patiënten/cliënten bij het maken van keuzes worden meegenomen. Als cliëntenraadslid ben ik sterk gericht op kwaliteit van zorg, de dienstverlening daaromheen en wat met de verbeterpunten wordt gedaan. Cliëntparticipatie is dat bij alle ontwikkelingen, in het ziekenhuis en de zorg thuis, steeds de vraag wordt gesteld: Wat vindt de cliënt ervan? 

Fokko de Jong

Als lid van Clientenraad is het mijn doel én mijn taak om de belangen van de patiënten en bezoekers zo goed mogelijk te behartigen, op allerlei gebieden. Contact met de Raad van Bestuur, met de diverse afdelingen, met werkgroepen en met personeel maar vooral ook een luisterend oor voor cliënten en patiënten is daarbij onontbeerlijk.

Jetske Cnossen

Patiënten en cliënten moeten goed vertegenwoordigd worden, de zorg moet toegankelijk blijven en ik vind het belangrijk dat de mens achter de patiënt gezien wordt.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps