Leden van de cliëntenraad

Evert Koekkoek

Opkomen voor patiënten- en cliëntenbelangen en werk en doelstelling van de cliëntenraad spreken mij als lid cliëntenraad aan. Ik vind het belangrijk dat iedere patiënt of cliënt met een zorgvraag centraal staat en als gelijkwaardige kan meebeslissen over zijn zorg.

Johanna Eisma

Ik maak deel uit van de cliëntenraad omdat het interessant werk is door de vele nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Ook als patiënt van dit ziekenhuis zie ik regelmatig nog verbeterpunten.  Ik vind het belangrijk dit te kunnen inbrengen en op deze wijze te kunnen bij dragen aan betere directe patiëntzorg en zo de patiëntparticipatie te stimuleren.

Frans Sikkes (vicevoorzitter)

Ik zet me graag in voor publieke organisaties en ik vind het belangrijk dat de geboden zorg (ziekenhuis en thuiszorg) kwalitatief goed is, met een duidelijke aandacht voor de inbreng van de patiënt.

Atsje Hoekstra

Vanuit cliëntenperspectief denk ik graag mee over de inhoud van de zorg en de daarbij horende organisatie en vind het belangrijk dat Antonius dat cliëntperspectief ook serieus meeneemt bij het vormgeven van hun zorg (beleid). De zorg moet aansluiten bij wat de patiënt belangrijk vindt!

Ineke Wachter-Zomerman

Vanuit mijn achtergrond in zorg, welzijn en medezeggenschap vind ik het belangrijk dat ervaringen en wensen van patiënten/cliënten bij het maken van keuzes worden meegenomen. Als cliëntenraadslid ben ik sterk gericht op kwaliteit van zorg, de dienstverlening daaromheen en wat met de verbeterpunten wordt gedaan. Cliëntparticipatie is dat bij alle ontwikkelingen, in het ziekenhuis en de zorg thuis, steeds de vraag wordt gesteld: Wat vindt de cliënt ervan? 

Toos van den Broek-van Dorresteijn (voorzitter)

Ik heb jarenlang met veel plezier gewerkt als wijkverpleegkundige. Ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor kwaliteit en bejegening in de zorg waarbij ervan uit gegaan wordt dat cliënten indien mogelijk altijd meebeslissen over de zorg. Eigen regie is erg belangrijk in het zorgproces.

Jan Bosma (secretaris)

Mijn inzet is dat iedere patiënt antwoord krijgt op de drie goede vragen. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat betekent dat voor mij persoonlijk?

Wieke Jelsma

Ik sit yn de kliïnteried om 't ik my ynsette wol foar de belangen fan de pasjint, mei as doel dat elkenien yn Fryslân maklik tagong hat ta kwalitatief goede soarch.

Jetske Cnossen

Patiënten en cliënten moeten goed vertegenwoordigd worden, de zorg moet toegankelijk blijven en ik vind het belangrijk dat de mens achter de patiënt gezien wordt.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps