Leden van de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit maximaal 11 leden die wonen in het gebied waar Antonius zorg voor draagt. De leden zijn onafhankelijk en werken niet in de organisatie. Hieronder stellen de leden zich graag aan u voor.

 

Lore Elzinga (voorzitter)

Als lid van de cliëntenraad sta ik voor de stem van de client/patiënt. Ik denk graag mee met hoe het Antonius de behoefte en meningen van patiënten kan achterhalen. Ook vind ik het erg leuk om de ontwikkelingen in de zorg te volgen.

Marrie de Jonge (vicevoorzitter en secretaris)

Als lid van de cliëntenraad voel ik een sterke betrokkenheid bij het welzijn van patiënten in ons ziekenhuis en cliënten in de thuiszorg. Mijn inzet richt zich op het bevorderen van de eigen regie in het zorgproces. Ik hecht waarde aan begrip en respect voor ieders individuele wensen en behoeften waarbij de belangen van patiënten/cliënten altijd centraal staan. Ik ben gemotiveerd om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg binnen de Antonius Zorggroep.


Evert Koekkoek

Opkomen voor patiënten- en cliëntenbelangen en werk en doelstelling van de cliëntenraad spreken mij als lid cliëntenraad aan. Ik vind het belangrijk dat iedere patiënt of cliënt met een zorgvraag centraal staat en als gelijkwaardige kan meebeslissen over zijn zorg.

 

Marc Goos

Voor de inwoners van Zuid West Friesland is het Antonius "ons" ziekenhuis. Als één van die inwoners lever ik graag een bijdrage aan het behartigen van de belangen van de patiënt/cliënt. Ik ben werkzaam bij een grote zorginstelling in Drenthe en weet hoe belangrijk communicatie is. Ik vind het belangrijk om bij alles wat een zorgaanbieder doet, uit te gaan van wat voor de patiënt/cliënt het beste is. En wat het beste is, dat kunnen we alleen te weten komen door in gesprek te gaan met u als patiënt/cliënt. Daar wil ik mij bij de cliëntenraad sterk voor maken. Binnen de cliëntenraad zijn mijn aandachtsvelden facilitair en de juiste zorg op juiste plaats.

Ineke Wachter-Zomerman

Vanuit mijn achtergrond in zorg, welzijn en medezeggenschap vind ik het belangrijk dat ervaringen en wensen van patiënten/cliënten bij het maken van keuzes worden meegenomen. Als cliëntenraadslid ben ik sterk gericht op kwaliteit van zorg, de dienstverlening daaromheen en wat met de verbeterpunten wordt gedaan. Cliëntparticipatie is dat bij alle ontwikkelingen, in het ziekenhuis en de zorg thuis, steeds de vraag wordt gesteld: Wat vindt de cliënt ervan? 

Fokko de Jong

Als lid van Clientenraad is het mijn doel én mijn taak om de belangen van de patiënten en bezoekers zo goed mogelijk te behartigen, op allerlei gebieden. Contact met de Raad van Bestuur, met de diverse afdelingen, met werkgroepen en met personeel maar vooral ook een luisterend oor voor cliënten en patiënten is daarbij onontbeerlijk.

Steffen de Blecourt

José Uitdewilligen

Als lid van de cliëntenraad kom ik op voor de belangen van de cliënten/patiënten van het Antonius. De zorg moet voor iedereen in elke regio beschikbaar en bereikbaar zijn. Als inwoner van de Noordoostpolder blijft dit een belangrijk aandachtspunt. De ontwikkeling van preventie in de zorg vind ik ook belangrijk, preventie biedt veel kansen zolang het in het belang van de patiënt is.

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps