Toediening Thuis, meer ruimte voor zorg

In 2020 deed Antonius een pilot met Toediening Thuis. Binnen dit project gaven oncologieverpleegkundigen enkele patiënten thuis hun medicatie in plaats van in het ziekenhuis. Een geslaagde pilot.

Patiënten ervoeren de thuistoediening zonder uitzondering als prettig en persoonlijk. Ze hoefden minder vaak naar het ziekenhuis en kregen thuis een-op-een kwalitatieve zorg en aandacht van de verpleegkundige. Toediening Thuis past daarmee precies binnen de visie van Antonius: in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan. Inmiddels is het project uitgebreid naar meer soorten medicatie en een bredere patiëntengroep. Twee zorgprofessionals die betrokken zijn bij Toediening Thuis vertellen over deze ontwikkelingen.

Dit is toekomstbestendige zorg

Hester van Cruijsen, internist-oncoloog

'In de afgelopen jaren heeft de geneeskunde steeds meer middelen en toedieningen ontwikkeld. De prognoses voor oncologiepatiënten worden bovendien beter. Als ziekenhuis willen we zorg bieden die bij die ontwikkelingen past. Toediening Thuis is wat dat betreft écht toekomstbestendige zorg. Het geeft ons letterlijk extra ruimte om patiënten te bieden wat ze nodig hebben.'

Vertrouwen

'Natuurlijk hadden we in het begin wat ‘koudwatervrees’. Als arts voelt het alsof je iets uit handen geeft − normaal gesproken doen we alles binnen de muren van het ziekenhuis. Maar we hebben ervaren dat als je alles goed borgt, de zorg hetzelfde is. We volgen onze eigen processen en onze eigen verpleegkundigen zijn erbij betrokken. Dat geeft vertrouwen.'

Ontspannen

'Het grootste voordeel voor patiënten is dat ze zich thuis veel minder patiënt voelen. De ziekenhuisomgeving kan stress geven en vermoeiend zijn. Zeker als je in een nabehandelingsfase zit en je je leven weer een beetje op de rit hebt, kan het heel belastend zijn om voor een toediening van een paar minuten alsnog naar het ziekenhuis te moeten komen. Thuistoediening is dan veel prettiger. De ontspannen omgeving draagt bovendien mede bij aan een beter herstel.'

Meer patiënten en middelen

'In principe kunnen we veel middelen thuis toedienen. Bij de pilot ging het om één middel en oncologiepatiënten die al wat stabieler waren. Inmiddels hebben we zo’n vijf, zes middelen aan het lijstje toegevoegd en is ook de doelgroep uitgebreid. We dienen bijvoorbeeld ook medicatie thuis toe aan enkele patiënten met uitgezaaide kanker. Naast oncologiepatiënten krijgen nu ook andere patiënten thuismedicatie. Bijvoorbeeld IBD-patiënten die normaal gesproken via een dagopname therapie voor hun chronische darmontsteking kregen. We werken voor diverse toedieningen samen met ons Team Thuiszorgtechnologie.'

Blijvend

'We hopen en verwachten dat Toediening Thuis een blijvende vorm van zorg wordt. Wat betreft de middelen lijkt het er op dit moment op dat we het maximum bereikt hebben van wat we veilig thuis toe kunnen dienen. Bij nieuwe medicatie of nieuwe manieren van toepassing kijken we steeds weer of het geschikt is om bij patiënten thuis te geven. Efficiëntie speelt ook een rol: een infuus dat drie uur lang moet lopen, is niet zo handig voor thuistoediening door een verpleegkundige. In de toekomst zullen er zeker meer middelen en meer patiëntengroepen geschikt zijn voor Toediening Thuis. Zo kunnen we over een tijdje misschien immunotherapie thuis aanbieden. Ook willen we de regio vergroten. We bieden deze zorg nu alleen nog in Zuidwest-Friesland, maar we willen deze uitbreiden naar de Noordoostpolder.'

'Toediening Thuis is een uitkomst. We bieden dezelfde zorg als in het ziekenhuis, de patiënten zijn er blij mee en ons team is enthousiast. Ook de Technische Thuiszorg is toegewijd. Toediening Thuis past in de trend die we steeds meer zien: zorg op de juiste plek. Een mooie ontwikkeling!'

Ik verleen hiermee één-op-één zorg

Janneke Tolsma, verpleegkundige Oncologie

'De eerste keer thuis bij een patiënt medicatie toedienen vind ik nog steeds wel spannend. In het ziekenhuis weten we als verpleegkundigen de weg; bij thuistoediening is het een verrassing waar je terecht komt. Naast de medicatie nemen we een karretje vol spullen mee. Denk aan desinfectant, onderleggers en een afvalcontainertje. Soms ook infuusmaterialen en bloeddruk- en thermometers. Bij zo’n eerste bezoek is het even zoeken: waar leg je je materialen, wat is handig? Soms moet je eerst de bank of tafel ontruimen om een hygiënisch werkvlak te creëren of er is een nieuwsgierig huisdier dat om je heen loopt. Maar dat went, ik ben nu heel enthousiast!'

Janneke Tolsma (links) en Hester van Cruijsen (rechts)

'De zorg die we via Toediening Thuis bieden is net zo veilig als in het ziekenhuis. Het grootste voordeel is voor mij de één-op-één zorg die ik kan geven. Er is weinig afleiding en daardoor ontstaan gemakkelijker wat diepgaandere gesprekken tussen mij en de patiënt. Patiënten ervaren zulke persoonlijke zorg in hun eigen omgeving vaak als prettig en ontspannen. Voor mij is hun verhaal leerzaam – ik kan me daardoor beter verplaatsen in hun situatie. De inzichten die ik krijg, verrijken mijn werk.'

'Inmiddels is Toediening Thuis ingeburgerd op onze afdeling. Hopelijk kunnen we de twee dagen waarop we dit doen uitbreiden naar drie of meer. Van dit soort nieuwe dingen word ik erg blij! Ik zit al sinds 1979 in de zorg en had toen nooit kunnen bedenken dat we nu aan huis medicatie toedienen. Ik zie het als een leuke en goede toevoeging aan mijn werk!'

 

Bekijk ook de video over Toediening Thuis, waarin Hester van Cruijsen, Janneke Tolsma én een patiënt vertellen over hun ervaringen.

 

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps