Medicatietoediening thuis: veilig en heel comfortabel

Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Vanuit die visie verplaatst Antonius een deel van de ziekenhuiszorg naar de thuissituatie. Zo kunnen bepaalde vormen van medicatie (inclusief injecties en infuustherapie) prima bij de cliënt thuis worden toegediend. ‘Medicatietoediening thuis is veilig en heel comfortabel voor de cliënt’, weet Geeske Hilhorst, wijkverpleegkundige in Sint Nicolaasga.

 

De medicijndispenser

 

Het thuiszorgteam van Antonius begeleidt een groeiende groep cliënten bij de thuistoediening van hun medicatie. Hun ziektebeelden en hulpvragen zijn heel divers, legt Geeske uit. ‘We bezoeken bijvoorbeeld cliënten thuis die na een ziekenhuisopname extra of juist minder medicijnen krijgen. Zeker voor ouderen kunnen deze wijzigingen in het medicatiebeleid in combinatie met vreemde merknamen heel verwarrend zijn.’

De thuiszorgmedewerkers geven uitleg over de soort, de dosering en de (bij)werking van de medicijnen. Vervolgens komen ze op gezette tijden bij de cliënt thuis om de desbetreffende medicijnen toe te dienen of hierbij te begeleiden. ‘Dat varieert van paracetamol en trombosetabletjes tot antibioticakuren’, somt Geeske op. ‘Wij helpen cliënten om hun medicatiegebruik op de rit te krijgen. Na een tijdje zijn veel cliënten in staat om hun medicijnen zelfstandig in te nemen en te bestellen. Daar doe ik het voor.’

Prikangst

Het thuiszorgteam van Antonius assisteert cliënten ook bij het zelfstandig injecteren van bijvoorbeeld insuline of antistollingsmiddelen. ‘Sommige cliënten hebben prikangst en durven die injecties niet bij zichzelf toe te dienen.’ In dat geval geven thuiszorgmedewerkers eerst uitgebreid uitleg over het medicijn en de toedieningsprocedure. ‘We laten zien hoe je zo’n spuit klaarmaakt en hoe je de medicatie injecteert.’ Het thuiszorgteam van Antonius kiest voor een rustige en stapsgewijze benadering. ‘We nemen de tijd en we stemmen onze uitleg en instructie af op de behoefte van de cliënt. We streven altijd naar maatwerk en dat wordt gewaardeerd.’

Met liefde

Verder zijn de wijkverpleegkundigen van Antonius nauw betrokken bij cliënten met kanker die thuis medicatie krijgen. ‘Oncologieverpleegkundigen van Antonius dienen de medicatie toe, wij verzorgen de intake en coördineren de overige zorg. Daarnaast stellen wij een zorgplan op en vormen het aanspreekpunt voor de cliënt. De samenwerking met onze collega’s uit het ziekenhuis verloopt heel plezierig’, vertelt Geeske.

Dankzij deze aanpak hoeven oncologische cliënten voor bepaalde behandelingen niet altijd meer naar het ziekenhuis. ‘Ze krijgen hun medicatie thuis in hun vertrouwde omgeving. Dat schept rust.’ Voor de wijkverpleegkundigen zorgt deze werkwijze voor extra administratie, maar dat vindt Geeske geen probleem. ‘Dat doe ik met liefde.’

 

'Wij zouden de hulp van het thuiszorgteam niet graag willen missen. Zij krijgen van ons een negen.’

 

Afwisselend

Geeske voelt zich als wijkverpleegkundige als een vis in het water. ‘Mijn werk is heel afwisselend, geen dag is hetzelfde.’ Bovendien biedt Antonius haar alle mogelijkheden om zichzelf te ontplooien. ‘Ik blijf mezelf voortdurend ontwikkelen zodat ik mijn cliënten de beste zorg kan geven. Als zij lekker in hun vel zitten, geeft mij dat veel voldoening.’

 

 

‘Het thuiszorgteam krijgt een negen’

Diny (87) en Frans Hooghiemstra (84) uit Sint Nicolaasga krijgen dagelijks bezoek van het thuiszorgteam van Antonius. De wijkverpleegkundigen helpen bij het aantrekken van steunkousen en bieden katheterzorg. Daarnaast maakt het echtpaar Hooghiemstra sinds enkele maanden gebruik van de medicijndispenser. Om acht uur ’s ochtends kondigt het apparaat met een geluidssignaal het medicatiemoment aan. Vervolgens rolt de voorverpakte medicatie automatisch uit de dispenser. Het apparaat is eenvoudig te bedienen. ‘De dispenser is heel gebruiksvriendelijk, een kind kan de was doen’, verzekert Frans. Mocht het echtpaar de medicatie-inname vergeten, dan gaat er een lampje knipperen. ‘Dat is nog nooit gebeurd, want mijn geheugen is nog prima hoor.’

Daarnaast zijn de Hooghiemstra’s zeer tevreden over de deskundigheid van en de bejegening door de wijkverpleegkundigen. ‘Hun zorg is uitstekend en ze zijn altijd bereid iets extra’s te doen. Zij krijgen van ons een negen’, aldus Frans. ‘Wij zouden de hulp van het thuiszorgteam niet graag willen missen.’

 

Diny en Frans Hooghiemstra samen met wijkverpleegkundige Geeske Hilhorst

Wat is een medicijndispenser?

De medicijndispenser is een apparaat met daarin een medicatierol of afzonderlijke zakjes met medicijnen. Op het moment dat de cliënt zijn of haar medicijn(en) moet innemen, geeft het apparaat een geluidssignaal en er gaat een lampje knipperen. Zodra de cliënt op de OK-knop heeft gedrukt, rolt het voorgevulde zakje uit de dispenser. Het apparaat registreert of de medicijnen (tijdig) uit het apparaat zijn genomen. Is dat niet het geval, dan neemt de leverancier contact op met de cliënt. Als de cliënt telefonisch niet bereikbaar is, wordt de mantelzorger of uiteindelijk de thuiszorg op de hoogte gebracht.

 

Volgens wijkverpleegkundige Geeske Hilhorst biedt de medicijndispenser veel voordelen. ‘Het apparaat geeft cliënten weer regie over hun eigen medicatiegebruik. Ze hoeven niet meer te wachten tot wij op de stoep staan en daardoor ervaren ze meer vrijheid.’ Een ander pluspunt is dat medicatie minder snel wordt vergeten. ‘En medicijnen werken nu eenmaal het beste als die volgens voorschrift worden ingenomen. Dat noemen we therapietrouw’, legt Geeske uit.

Verder bevordert de dispenser de doelmatigheid in de zorg. ‘Dankzij dit apparaat zijn er minder zorgmomenten per cliënt nodig. De tijd die we daarmee besparen, kunnen we nu aan andere cliënten besteden.’

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
  • Bezoekadres
  • Bolswarderbaan 1
  • 8601 ZK  Sneek
  • Postadres
  • Postbus 20000
  • 8600 BA  Sneek
  • Telefoon
  • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
  • Bezoekadres
  • Urkerweg 4
  • 8303 BX  Emmeloord
  • Postadres
  • Postbus 20000
  • 8600 BA  Sneek
  • Telefoon
  • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
  • Bezoekadres
  • Bolswarderbaan 1
  • 8601 ZK  Sneek
  • Postadres
  • Postbus 20000
  • 8600 BA  Sneek
  • Telefoon
  • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps