Gerdien en Jetse hebben een duobaan in het ziekenhuis van Antonius die uniek is in het noorden

‘Een kijkje nemen in elkaars keuken opent deuren’

 

De toenemende vraag aan zorg en een groeiend gebrek aan zorgpersoneel vraag om innovatieve oplossingen. Tijdens de Covid-19 crisis stuitte Antonius op een toevalsbevinding, toen bleek dat het inzetten van anesthesiemedewerkers op de Intensive Care positief uitpakte. Inmiddels hebben twee anesthesiemedewerkers Gerdien van der Veen en Jetse Norel een opleiding tot IC-verpleegkundige afgerond en zo zijn zij dus op zowel de operatiekamer als de IC inzetbaar. ,,Met deze duobaan zijn we vrij uniek in het noorden.”

Het feit dat twee zorgprofessionals uitwisselbaar zijn op de OK en de IC zorgt ervoor dat er veel kennis gedeeld kan worden tussen beide afdelingen, die daarbij ook makkelijker met elkaar in contact kunnen komen om informatie uit te wisselen. Daarnaast maakt de duofunctie het voor Antonius makkelijker om in te spelen op eventuele uitval op een afdeling. ,,Stel dat er op de IC een collega ziek is? Dan kun je makkelijk schuiven om dit op te vangen, om zo te voorkomen dat je zorg moet afzeggen”, legt Jetse uit. ,,Uiteindelijk is het de patiënt die het meeste baat heeft bij deze duobaan.”

Assisteren op de IC

Voor Jetse en Gerdien begon het ‘avontuur’ van een duobaan zoals gezegd tijdens de coronacrisis. ,,Er werd veel zorg stopgezet”, blikt Gerdien terug. ,,Op de OK werden alleen spoedoperaties gedaan en was er minder te doen, terwijl de IC door alle drukte handen tekortkwam. Dus werden wij gevraagd om op de IC te assisteren. Zo zijn we in contact gekomen met elkaar en we zijn nog steeds enthousiast. Er zijn nu een paar collega’s die ook worden opgeleid voor deze functie.”

Interne opleiding

Nu is een duobaan niet nieuw in de zorg, weten Jetse en Gerdien. ,,Je ziet wel vaker een combinatie tussen bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp en de IC of de Hartbewaking en de IC, maar de combinatie tussen de OK en de IC bestond nog niet”, aldus Gerdien. ,,Om als anesthesiemedewerker aan de slag te gaan, hoef je geen verpleegkundige opleiding te doen. Maar dat betekent wel dat je dus niet zomaar naar de IC kunt overstappen. Omdat Jetse en ik zijn opgeleid als verpleegkundige, konden we ook deze interne opleiding volgen en deze unieke duobaan gaan invullen.”

Invulling werk

De invulling van de duobaan is door Jetse en Gerdien zelf te bepalen. Zo draait Jetse na drie maanden op de OK een maand mee op de IC, terwijl Gerdien heeft gekozen voor twee maanden OK en een maand IC. ,,Het is qua rooster makkelijker om in maanden te plannen”, aldus Jetse. ,,Op de OK draai je meer vaste diensten van maandag tot en met vrijdag, met af en toe een nacht- of weekenddienst. Op de IC zijn je werktijden veel onregelmatiger. Dan is het wel lekker om eventjes in je ritme te komen en niet bijvoorbeeld maar een weekje mee te draaien.” Gerdien vult aan: ,,Ook voor de continuïteit op de afdeling is het goed.”

Leren van elkaar

Weliswaar uit nood geboren, maar Gerdien en Jetse zien het als een toevoeging van hun leven als zorgprofessional. ,,Het scheelt dat de beide afdelingen wel de nodige raakvlakken hebben”, aldus Jetse. ,,Natuurlijk draait het om zorg voor patiënten, maar je bent ook veel met techniek bezig zoals beademingsapparatuur. Op de OK doe je bijvoorbeeld meerdere intubaties per dag, op de IC is dat wat minder. Omdat het voor ons een handeling is die veel vaker voorkomt, zijn we er ervarener in en konden we daar makkelijker helpen. Zoals wij op andere gebieden weer dingen leerden van IC-personeel.”

Positieve sfeer

Want naast de raakvlakken tussen IC en OK, zijn er ook verschillen. Gerdien: ,,Op de OK is de zorg normaal gesproken kortdurend en zien we soms wel acht patiënten per dag. Op een IC werk je met één of twee patiënten die langdurige zorg nodig hebben. Maar de kennis van beide afdelingen is goed op elkaar af te stemmen en het combineren van de functies anesthesiemedewerker en IC-verpleegkundige zie ik als verdieping in het vak. En nu merk je dat een kijkje in elkanders keuken juist deuren opent. Waarom doet iemand iets op deze manier? Kan ik ergens mee helpen? De sfeer die het heeft gecreëerd is positief. We versterken elkaar.”

 

Wat doet een anesthesiemedewerker?

De taken van een anesthesiemedewerker zijn zowel technisch als sociaal. Het bewaken en begeleiden van de patiënt voor, tijdens en na een operatie. Een anesthesiemedewerker werkt hierbij nauw samen met de anesthesioloog, die de eindverantwoordelijke is voor de anesthesie (verdoving) en de taken. Voor de operatie wordt alle benodigde apparatuur gecontroleerd en wordt de anesthesioloog geassisteerd bij de verdoving van de patiënt. Het geruststellen van patiënten is daarbij ook een belangrijke taak.

Wat doet een IC-verpleegkundige?

Een IC-verpleegkundige op de Intensive Care verleent verpleegtechnisch hoogwaardige zorg aan patiënten in levensbedreigende situaties, waarbij de vitale functies worden bewaakt. Onder de vitale functies worden de belangrijkste functies in het lichaam verstaan die essentieel zijn voor behoud van het leven. 

 

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps