'De Physician Assistant is een onmisbare schakel in de zorg'

Met een groeiend aantal Physician Assistants (PA’s) binnen Antonius wordt hun rol steeds belangrijker. Ze dragen bij aan een efficiëntere zorg en verlichten de druk op artsen. Deze toegewijde zorgprofessionals, met vaak al een goed gevulde rugzak aan praktijkervaring vanuit een vorig zorgberoep, ondersteunen artsen door belangrijke taken over te nemen en dragen zo bij aan een verbeterde zorg voor patiënten.

Iris van Assen-Pinkster (34) deelt haar ervaringen als opkomende PA op de afdeling Orthopedie. ‘’Ik heb in korte tijd zoveel geleerd bij Antonius’’, vertelt de voormalig fysiotherapeute. Na tien jaar verlangde ze naar een nieuwe uitdaging. Haar verhaal schetst de groeiende rol van PA’s in de zorg en hun impact op het welzijn van patiënten.

De opleiding en rol van de PA

Als PA op de orthopedieafdeling vervult Iris verschillende taken: van het in kaart brengen van patiënten tot het uitstippelen van het behandeltraject. Maar ook als schakel tussen artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners speelt Iris een belangrijke rol in de coördinatie van de zorg voor patiënten. Ze zorgt ervoor dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de behandelplannen en dat deze effectief worden uitgevoerd.

Signalerende functie

Hoewel PA’s veel taken delen met artsen, hebben ze ook hun eigen verantwoordelijkheden. ‘’Ik neem bijvoorbeeld werkzaamheden over van de orthopeed”, legt Iris uit. “Op de afdeling heb ik de functie als zaalarts, dus ik start de dag met het lopen van de visite. Ik overleg met de verpleegkundige hoe het met de patiënten gaat en of er nog problemen zijn. Tijdens wondinspecties kijk ik of er lekkages of problemen zijn. Het is erg belangrijk om bij een vermoeden op infectie op te treden. Je kunt wel stellen dat ik een signalerende functie heb.”

Verder is Iris actief op de polikliniek, waar ze controles uitvoert en patiënten met knie-, heup- en schouderaandoeningen behandelt. Ze voert diagnostiek uit en zet indien nodig behandelingen in, zoals injecties of doorverwijzingen naar fysiotherapeuten of naar de orthopeed. Patiënten komen bij indicatie op de wachtlijst te staan wanneer zij geopereerd moeten worden door de orthopeed. In de toekomst zal ze ook op de operatiekamer ondersteunen.

Brede kennis en ervaring

De opleiding tot PA is een intensief opleidingsprogramma op masterniveau, dat zich richt op de algemene praktijk van de geneeskunde. De opleiding is gericht op het vergaren van kennis en vaardigheden die nodig zijn om medische taken uit te voeren. Dit doen zij tijdens hun opleiding altijd onder supervisie van een arts. ‘’Verder loop ik binnen mijn opleiding ook stage binnen verschillende andere specialismen in de volledige breedte mijn kennis en ervaring op te kunnen doen,’’ vertelt Iris.

Na het afstuderen zijn PA’s zelf verantwoordelijk en werken ze als zelfstandig zorgprofessional. De PA vraagt de arts wel altijd om overleg wanneer dit nodig is. ‘’We staan naast elkaar als team en zo werken we ook samen’’, aldus Iris.

Uitdaging en voldoening op de afdeling Orthopedie

Op de afdeling orthopedie draait het om geplande zorg, met focus op operaties aan schouders, heupen, knieën, voeten, enkels en tenen. ‘We zien patiënten die zich voorbereiden op of herstellen van ingrepen. Het is een dynamische omgeving waarin we ook te maken kunnen krijgen met onverwachte complicaties, zoals lekkages of infecties na een operatie. Dat vind ik wel de uitdagende dingen binnen mijn vak’’, aldus Iris. Als alles volgens plan verloopt, kunnen mensen vaak snel weer naar huis en hun dagelijkse bezigheden oppakken. ‘’Je bent een vast contactpersoon voor de patiënt, waarin je kijkt hoe het met de mensen gaat. Dat wordt meestal wel als prettig ervaren. We proberen er als team altijd voor te zorgen dat onze patiënten de beste zorg krijgen.” 

 

 

 

 

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps