Eindevaluatie bij uitdiensttreding

Uw dienstverband is of wordt beëindigd. Door het invullen van deze evaluatie geeft u ons de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de vertrekreden(en) van onze medewerkers en de waardering voor onze organisatie en de gelegenheid de organisatie en het personeelsbeleid te verbeteren. De gegevens van het ingevulde formulier worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Uiteraard staat het u vrij om uw naam wel te vermelden. Het invullen van dit formulier neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag. U wordt gevraagd om per onderwerp uw mening te geven. Kruist u s.v.p. aan welk antwoord u van toepassing vindt. Een toelichting op uw score kunt u desgewenst geven. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking aan de evaluatie en wensen u alle goeds toe voor de toekomst.
U bent niet verplicht onderstaande in te vullen
Vul hier niets in a.u.b.
Contact
Contact
HR Service & Advies
  • Bezoekadres
  • Bolswarderbaan 1
  • 8601 ZK  Sneek
  • Postadres
  • Postbus 20000
  • 8600 BA  Sneek
  • Telefoon
  • 0515-488292
Route Google Maps