Werken bij Antonius Zorggroep

Eindevaluatie bij uitdiensttreding

Uw dienstverband is of wordt beëindigd. Door het invullen van deze evaluatie geeft u ons de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de vertrekreden(en) van onze medewerkers en de waardering voor onze organisatie en de gelegenheid de organisatie en het personeelsbeleid te verbeteren. De gegevens van het ingevulde formulier worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Uiteraard staat het u vrij om uw naam wel te vermelden. Het invullen van dit formulier neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag. U wordt gevraagd om per onderwerp uw mening te geven. Kruist u s.v.p. aan welk antwoord u van toepassing vindt. Een toelichting op uw score kunt u desgewenst geven. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking aan de evaluatie en wensen u alle goeds toe voor de toekomst.
Bij welk organisatiedeel was u werkzaam?
Werkplezier, Hoe heeft u het werken bij ons ervaren?
Toelichting/opmerking
Functie, Hoe tevreden bent u over de functie die u bij ons vervuld heeft?
Toelichting/opmerking
Individuele begeleiding en coaching, Hoe tevreden bent u over de begeleiding die u heeft gekregen?
Toelichting/opmerking
Opleiden, Hoe tevreden bent u over de opleidingsmogelijkheden die u geboden zijn?
Toelichting/opmerking
Persoonlijke ontwikkeling, Hoe waardeert u de doorgroei/loopbaanmogelijkheden?
Toelichting/opmerking
Waardering, Voelde u zich gewaardeerd door uw leidinggevende in het werk dat u voor de organisatie deed?
Toelichting/opmerking
Personeelscapaciteit, Hoe heeft u de werkdruk ervaren
Toelichting/opmerking
Personeelsbeleid, Hoe heeft u de regelingen van het personeelsbeleid ervaren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsvoorwaarden, werktijden, verlofregeling, verzuimbegeleiding, etc.
Toelichting/opmerking
Arbeidsomstandigheden, Hoe waardeert u de arbeidsomstandigheden van uw werkplek?
Toelichting/opmerking
Het imago van uw werknemer, Hoe trots bent u dat u voor ons gewerkt heeft?
Toelichting/opmerking
Vertrekreden, De beëindiging van het dienstverband is vanwege:
Toelichting/opmerking
Welke motieven spelen een rol bij uw vertrek en hoe hadden wij uw vertrek kunnen voorkomen?
Uw mening en advies, Indien u (mede) het beleid kon bepalen, wat zou u dan willen veranderen?
Mooie herinnering, Waaraan denkt u met plezier nog eens aan terug?
Rapportcijfer, alles overziend, welk rapportcijfer kent u ons als werkgever toe?
U bent niet verplicht onderstaande in te vullen
Naam
Adres
Functie
Vul hier niets in a.u.b.
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00