Vlinderdag 2020

Jou herinneren, is jou ontmoeten

In het afgelopen jaar heeft u afscheid moeten nemen van uw dierbare kind.

In de verwerking van dit grote verdriet, willen wij u vanuit ons ziekenhuis graag de mogelijkheid bieden om uw kind te gedenken.

Een samenkomst is dit jaar niet mogelijk. Daarom organiseren we online een moment van gedenken. Dit moment is in de vorm van een film, met het oog op de kinderen die in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 zijn overleden.

 

De film kunt u hier bekijken.

 


De film is beschikbaar tot 1 januari 2021.

Tijdens deze film ontsteken wij kaarsen voor u en voor de kinderen die we moeten missen. We nodigen u uit om thuis ook een kaarsje aan te steken tijdens het moment van gedenken. Uiteraard mag u de film delen met andere naasten.

Met vriendelijke groet, namens de afdelingen Kindergeneeskunde, Vrouw en Kind en Geestelijke Verzorging van het Antonius Ziekenhuis,

Michiel van Blanken
Geestelijk verzorger
T: (0515) 48 82 82
E: m.vblanken@antonius-sneek.nl

 

Geertje Cats-Feenstra
verpleegkundige Vrouw en Kind

 

Nynke van der Werff- Westra
pedagogisch medewerker kindergeneeskunde

 

Antonius Zorggroep. Uw zorg, onze zorg.

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Antonius Ziekenhuis Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 3
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20.000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps