Hoofdpijnpoli
8.4 141 waarderingen

Verwijzing psycholoog

Geest (psyche) en lichaam zijn nauw met elkaar verbonden. Op psychisch gebied kunnen er zaken spelen die hoofdpijn uitlokken of in stand houden. Om hier zicht op te krijgen en mogelijk te veranderen kan de psycholoog van het hoofdpijnteam betrokken worden bij de behandeling.

 

Onderstaand stappenplan beschrijft wat u van de behandeling kunt verwachten.

1 - 3 dagen

Verwijzing door huisarts of specialist

Als u een verwijzing voor het Hoofdpijncentrum heeft gekregen van uw huisarts, hoeft u niets te doen. De verwijzing komt binnen op de polikliniek Neurologie en wordt voorgelegd aan de neuroloog.

1 week

Toesturen aanmeldingsformulieren Hoofdpijncentrum

De neuroloog leest de verwijsbrief om te kijken of een behandeling in het Hoofdpijncentrum geschikt is voor u. Daarna sturen wij aanmeldingsformulieren naar u. De formulieren bestaan uit een vragenlijst en een hoofdpijn-impacttest. U vult de formulieren in en stuurt deze terug naar het Hoofdpijncentrum.

 

Verder ontvangt u twee hoofdpijnkalenders die u voor langere tijd gaat invullen. Er zit een handleiding bij waarin staat hoe u dit het beste kunt doen. Deze kalender blijft u bijhouden en neemt u mee iedere keer dat u een afspraak heeft in het Hoofdpijncentrum.

6 weken

Eerste bezoek Hoofdpijncentrum

U heeft een afspraak met de hoofdpijnverpleegkundige. Deze neemt met u de vragenlijst door om uw klachten in beeld te brengen. Ook bespreekt ze de hoofdpijnkalender die u heeft ingevuld. Het is belangrijk dat u de hoofdpijnkalenders altijd bijhoudt zolang we u behandelen in het Hoofdpijncentrum. U krijgt een folder met informatie over het contact met het Hoofdpijncentrum mee.

De afspraak met de hoofdpijnverpleegkundige duurt ongeveer 40 minuten.

1 - 3 dagen

Verwijzing psycholoog

De hoofdpijnverpleegkundige schrijft een verwijzing voor de psycholoog en stuurt deze naar de afdeling Medische Psychologie.

6 - 10 weken

Oproep psychologie

De afdeling Medische Psychologie zal u per brief uitnodigen voor een intake-gesprek, waarna er in overleg met u eventueel een behandelplan wordt opgesteld.

Boreas, Neuroloog
A.M.H.P. Boreas Neuroloog Aandachtsgebieden

Algemene neurologie Vasculaire neurologie Hoofdpijn

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00