Testen op COVID-19 in het ziekenhuis

Verhaal van Myriam Roelofs-Thijssen (klinisch chemicus) en Mariska Horstink (infectiepresentieassistente)

Van alle patiënten die in ons ziekenhuis worden opgenomen en die klachten hebben die passen bij COVID-19, moet duidelijk zijn of ze wel of niet zijn besmet met het coronavirus. Positief geteste patiënten komen in isolatie op de speciale COVID-19 afdeling te liggen. Van sommige patiënten die worden opgenomen is het al duidelijk dat het om COVID-19 gaat. Deze zijn meestal al een tijdje ziek en getest door de GGD. Maar er zijn ook patiënten van wie niet bekend is of ze zijn besmet. Bij verdenking van besmetting neemt de Spoedeisende Hulp of de verpleegkundige daarom bij opname een test af.

Deze testen worden nu nog vier keer per dag naar het microbiologische laboratorium in Leeuwarden gestuurd. De uitslag van de test volgt meestal de volgende dag, maar dat betekent wel dat de patiënt zo lang in isolatie moet worden verpleegd, met alle extra handelingen die daarbij komen kijken.

Speciale apparatuur

Omdat het een microbiologische test is, kan het Klinisch Chemisch laboratorium van het ziekenhuis de coronatests zelf nog niet verwerken, legt klinisch chemicus Myriam Roelofs-Thijssen uit. Daarvoor is speciale apparatuur en kennis nodig die op dit moment niet op het laboratorium in het ziekenhuis aanwezig is. Deze apparatuur komt dit jaar nog beschikbaar en medewerkers van het laboratorium van het ziekenhuis krijgen een speciale training om ermee om te kunnen gaan. ‘Deze test die wij willen gaan gebruiken, werkt ook met de PCR-techniek en de uitslag is snel bekend’, vertelt Roelofs-Thijssen. ‘Dat is de techniek die ook bij de reguliere testen wordt toegepast. Deze techniek is betrouwbaarder dan de antigeentesten die nu ook wel als sneltest in de media wordt genoemd.’

De PCR-test op locatie kan worden ingezet bij patiënten die worden opgenomen en van wie niet duidelijk is of ze wel of niet besmet zijn met het virus. De uitslag is binnen een uur beschikbaar. Zo wordt voorkomen dat deze patiënten, in afwachting van de uitslag die nu nog zo’n 12 uur op zich kan laten wachten, eerst in isolatie verpleegd moeten worden. Dit zorgt voor verlichting van de werkdruk. Niet alle testen die binnen het ziekenhuis worden afgenomen kunnen straks via deze snelle methode worden beoordeeld. ‘Daarvoor is de capaciteit misschien te beperkt. De komende weken wordt bekeken wie wel en wie niet voor deze snelle PCR-test in aanmerking komt’, zegt de klinisch chemicus.

Intern testen van medewerkers

Medewerkers van onze organisatie met klachten die kunnen wijzen op COVID-19, kunnen zich ook laten testen in het ziekenhuis. Het gaat hier om de reguliere PCR-test, waarvoor ze dan niet naar de teststraat van de GGD hoeven. Mariska Horstink is infectiepreventieassistente in het ziekenhuis en neemt samen met een collega gemiddeld twintig testen per dag af. Ze hebben er een dagtaak aan. Om efficiënt te kunnen werken, is een team van minimaal twee personen nodig. ‘De testafname zelf is een kwestie van een paar minuten, maar door alle voor- en nawerk zoals schoonmaken en administratie, ben je per test dik een half uur kwijt.’ De afgenomen testen worden net als die van de patiënten verwerkt en beoordeeld in het microbiologisch laboratorium in Leeuwarden. Is de test positief, dan volgt een contactonderzoek door de GGD.

‘Als medewerkers bellen voor een afspraak voor een test, stellen we meteen een aantal vragen. Bijvoorbeeld welke klachten ze hebben, met wie ze hebben gewerkt en welke beschermingsmiddelen ze hebben gedragen. Bij een positieve uitslag hebben we die gegevens dan meteen paraat. Dat scheelt tijd bij het interne contactonderzoek. En voordeel is ook dat we gelijk zicht hebben op bijvoorbeeld besmettingen binnen een team.’ Ook hier zal het toekomstige sneltesten dus zorgen voor verlichting van werkdruk en bovendien voor nog meer grip op interne verspreiding.

Mariska Horstink - in beschermende kleding

Hoogspanning

Mariska merkt dat de coronapandemie voor spanningen zorgt bij haar collega’s. ‘Soms ben je ook wel eens maatschappelijk werker’, vertelt ze. ‘Iedereen werkt momenteel onder hoogspanning. Dan kunnen ze bij mij even hun verhaal doen. En dan vloeit er ook wel eens een traan.’ Bang om zelf besmet te raken door haar werk is ze niet. ‘In andere functies loop je meer risico. Ik ben optimaal beschermd en heb het zelf in de hand dat ik me goed aankleed.’

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps