Alle hens aan dek

Verhaal van Freddie van der Heide (werkvoorbereider en hoofd BHV) en Xander Winsser (crisis- en BHV-coördinator)

Zoals iedereen weet, heeft COVID-19 enorme impact op de IC, verpleegafdelingen en poliklinieken van het ziekenhuis. Veel minder bekend is de enorme logistieke en facilitaire operatie die sinds afgelopen voorjaar is uitgevoerd. Achter de schermen van ons ziekenhuis is keihard gewerkt om de COVID-19 zorg én de reguliere zorg in goede banen te leiden. ‘Ik heb het nog nooit zo druk gehad’, vertelt Freddie van der Heide, werkvoorbereider en hoofd BHV bij het Facilitair Bedrijf.

Toen de eerste coronagolf zich aandiende, was het direct alle hens aan dek. ‘COVID-19 was een nieuw en onbekend virus waarop we meteen moesten anticiperen’, verklaart Xander Winsser, crisis- en BHV-coördinator. Gelukkig heeft ons ziekenhuis de laatste jaren geïnvesteerd in het ziekenhuisrampenopvangplan en het bijbehorende scholingstraject. ‘We beschikken over een duidelijke crisisstructuur, inclusief een crisisbeleidsteam (CBT) en crisiscoördinatieteam (CCT).’

Handen uit de mouwen

Aanvankelijk werd gedacht dat COVID-19 zich via de lucht (aerosol) verplaatst. Vanuit die veronderstelling besloot het CCT om alle verpleegafdelingen en -kamers te voorzien van isolatiesluizen. Werkvoorbereider Freddie zette alle zeilen bij om deze maatregel uit te voeren. ‘We zijn als team meteen aan de slag gegaan om houten frames te maken en te voorzien van folie. Vanaf dag 1 was het handen uit de mouwen!’
Een andere grote klus was het aanpassen van de poliklinieken. ‘We hebben de bankjes in wachtkamers vervangen door stoeltjes en de balies voorzien van hoestschermen.’ Een grote uitdaging was het vergaren van voldoende plexiglas. ‘Onze servicegroep heeft alle bouwmarkten in de regio afgestruind’, gniffelt Xander. ‘Met succes…’

Xander Winsser             

Improviseren

De COVID-19 takenlijst was haast eindeloos. Zo verrees op het ziekenhuisterrein een grote tent om de wachtkamercapaciteit van het bloedafnamelab te vergroten. Ook het optuigen van een triage-unit in de centrale hal, het aanbrengen van belijning op de vloer en het aanpassen van de bewegwijzering stonden op het programma.
‘Het was vooral een kwestie van ad hoc meebewegen met de ontwikkelingen’, memoreert de werkvoorbereider. ‘Het proces van op- en afschalen vereiste veel improvisatievermogen en flexibiliteit.’ Het geheim van Freddie? ‘Gewoon m’n boerenverstand gebruiken’, klinkt het nuchter. Snel schakelen is aan hem wel besteed. ‘Ik krijg het vertrouwen én de vrijheid om opdrachten zelfstandig uit te voeren. In die rol voel ik me als een vis in het water.’

Freddie van der Heide

Tomeloze inzet

Nadat de eerste coronagolf was weggeëbd, konden de medewerkers van ons ziekenhuis even op adem komen. ‘Er was tijd om te evalueren en ons voor te bereiden op een eventuele tweede golf. Als Xander na de eerste fase de balans opmaakt, overheerst de tevredenheid. ‘Ik ben heel trots op wat we als team hebben neergezet. Als facilitair team hebben we prima geanticipeerd op deze crisis.’ Dat succes is mede te danken aan de tomeloze inzet van collega’s én van vaste leveranciers. ‘De ondersteuning van externe hulptroepen was essentieel, we konden het niet alleen.’

Verder is Xander goed te spreken over de transparante communicatie. ‘Tijdens de COVID-19 crisis gaf onze afdeling Communicatie & Marketing een dagelijkse update over de laatste ontwikkelingen. Die duidelijkheid heeft de betrokkenheid van medewerkers sterk vergroot. Iedereen ging ervoor, de saamhorigheid was enorm.’

Vrolijk Fries landschap

Toen de eerste coronagolf voorbij was, werden het CBT en CCT ontbonden. Daarvoor in de plaats kwam het COVID-19 kernteam, dat de bestaande coronamaatregelen verder professionaliseerde. Freddie verwijst naar de kleurrijke scheidingswanden die hij in de centrale hal liet plaatsen. ‘De vrolijke Friese polderlandschappen bewijzen dat een ziekenhuis en sommige maatregelen niet per definitie spierwit en klinisch hoeven te zijn.’
Begin oktober was de relatieve rust ten einde en namen de crisisteams hun posities weer in. Veel maatregelen uit de eerste fase blijven gehandhaafd. ‘Denk aan de triageafdeling, de belijning, de hoestschermen en de aangepaste bewegwijzering’, somt Freddie op.

Corona-routekaart

Een verschil met de eerste golf is dat onze organisatie zich op de tweede golf heeft kunnen voorbereiden. ‘In de zomer hebben we onze voorraden aangevuld en actief nagedacht over een eventuele volgende golf.’ Dat heeft geresulteerd in een zogeheten escalatie-matrix voor ziekenhuis en thuiszorg, een soort corona-routekaart inclusief crisisniveaus en bijbehorende maatregelen. ‘Als het crisisniveau verandert, kunnen we heel snel bijsturen’, vertelt Xander. ‘Door steeds twee stappen vooruit te denken, blijven we in control.’ Deze combinatie van proactief werken, flexibiliteit, improvisatievermogen en maatwerk heeft een grote meerwaarde. ‘Als wij ons werk goed doen, kunnen de artsen en verpleegkundigen ook in crisistijd goede en veilige zorg blijven bieden. Dat is onze drive, daar doen we het voor!’

Antonius. Zorg die meebeweegt.

Ziekenhuis in Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Ziekenhuis in Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Zorg bij u thuis
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00
Contact
Contact
Ziekenhuis in Sneek
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 48 88 88
Route Google Maps
Ziekenhuis in Emmeloord
 • Bezoekadres
 • Urkerweg 4
 • 8303 BX  Emmeloord
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0527 - 62 04 60
Route Google Maps
Zorg bij u thuis
 • Bezoekadres
 • Bolswarderbaan 1
 • 8601 ZK  Sneek
 • Postadres
 • Postbus 20000
 • 8600 BA  Sneek
 • Telefoon
 • 0515 - 46 11 00
Route Google Maps