Transmuraal

Zorgdomein

Zorgdomein ondersteunt het verwijsproces en de bijhorende communicatie binnen en tussen 1e en 2e lijns zorgverleners. Ook het verwijsproces van de Friese en Noordoostpolder huisartsen naar de Antonius Zorggroep wordt door Zorgdomein ondersteund. Hiervoor zijn over en weer afspraken gemaakt in de Werkinstructie Zorgdomein - verwijzen naar specialistische zorg.

 

Aanvragen eerstelijns diagnostiek

 

Naast het verwijzen naar de tweede lijn kan er middels Zorgdomein ook eerstelijns diagnostiek worden aangevraagd. Hier vindt u de Werkinstuctie Zorgdomein - aanvragen 1e lijns diagnostiek

 

Werkgroepen

 

Om de verwijzing middels Zorgdomein inhoudelijk up to date te houden, zijn er per specialisme transmurale vakgroepoverleggen geformeerd. In deze werkgroepen komen specialisten en huisartsen 1x per jaar samen om de verschillende verwijsprocessen te evalueren en waar nodig aan te passen.  In onderstaand document vindt u de namen van de verschillende huisartsen die met dit doel aan specialismen zijn gekoppeld. Hier vindt u het overzicht: Transmurale vakgroepoverleggen

 

Vragen?

 

Indien u vragen heeft over Zorgdomein en/of het gebruik ervan, kunt u contact opnemen met Wybren de Graaf, afdelingshoofd zorglogistiek 

(w.dgraaf@antonius-sneek.nl / 0515-488739)

 

Smoelenboek

Hier vindt u de smoelenboeken van de huisartsen en de specialisten: 

Smoelenboek huisartsen en specialisten

 

Informatie voor professionals

De meeste items op dit onderdeel van de website zijn publiek toegankelijk. Bij sommige delen zult u merken dat u een inlogcode nodig heeft. Gezondheidswerkers die toegang hebben, hebben hiervoor inlogcodes ontvangen.

Als u meent ook toegang te moeten hebben, maar geen inloggegevens heeft gekregen, neem dan contact op met Helga Burgers via h.burgers@antoniuszorggroep.nl.

Smoelenboek

In het smoelenboek vindt u alle informatie over de specialisten en consulenten van de Antonius Zorggroep, daarnaast vindt u een overzicht van werkzame huisartsen in het werkgebied van de Antonius Zorggroep. 

 

Bekijk het smoelenboek

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00