Smoelenboek
I.F. Zijlstra
Ignas Zijlstra2
Voorletters I.F.
Achternaam Zijlstra
Praktijkinfo
Naam praktijk
Gezondheidscentrum It Noard
Bezoekadres praktijk
Dr. Kuyperlaan 1
8603 AZ SNEEK
Telefoonnummer
0515-767280
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00