Smoelenboek
F.F. Venema
Voorletters F.F.
Achternaam Venema
Praktijkinfo
Naam praktijk
Huisartsenpraktijk Grou
Bezoekadres praktijk
Oostergoostraat 53
9001 CH GROU
Telefoonnummer
0566-621310
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00