Smoelenboek
H.J. Tiems
Hergen Tiems
Voorletters H.J.
Achternaam Tiems
Praktijkinfo
Naam praktijk
Huisartsenpraktijk It Beukerstasjon
Bezoekadres praktijk
Uilke Boonstralaan
8501 EC JOURE
Telefoonnummer
0513-415573
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00