Smoelenboek
S. Postma
Voorletters S.
Achternaam Postma
Praktijkinfo
Naam praktijk
Huisartspraktijk Schraa
Bezoekadres praktijk
Thomasstraat 3A
8701 XJ BOLSWARD
Telefoonnummer
0515-569232
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00