Smoelenboek
J. Hornstra
Voorletters J.
Achternaam Hornstra
Praktijkinfo
Bezoekadres praktijk
It Oerd 12
8635 LB BOZUM
Telefoonnummer
0515-521223
Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 48 88 88
Antonius Ziekenhuis Emmeloord
Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord
T 0527 - 62 04 60
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Bolswarderbaan 3, 8601 ZK, Sneek
T 0515 - 46 11 00